Tags archive: risale

/Tag:risale

Haşir akidesinin, pek çok ruhî faidelerinden ve hayatî neticelerinden bir tek netice-i câmiayı ihtisar ile beyan ve hayat-ı insaniyeye hususan hayat-ı içtimaiyesine ne derece lüzumlu…

  Din, kâinatın, dünyanın hayatın ve insanın yaratılış gayeleri ve var oluş şekillerini açıklıyarak, onları mânasızlıktan ve abesiyetten kurtarır. İnsanların cemiyet hayatında barış içinde ve…

  İnsan ibadete imanla başlar, amelle süslenir. Fısk ve sefahet ise, isyanla ve haramlarla başlar ve küfrün karanlğıyla kişi esfele safiline düşer. Fısk, küfrün zehirli…

Vesvese Bahsi

2 Ağustos 2009 0

  Tefekkür ayetleri her daim “Hiç düşünmez misiniz?” sorusuyla bizlerin düşünmesini istemekde. Mü’minün süresindeki ayet-i celileyi biraz düşündüğümüzde, değil şeytanın dediğini yapmak, onun yanımızda olmasından…

[09:11] Üçüncü Nükte [09:11] ramazan risalesinin 3.nüktesini okuyacağız [09:12] Oruç, hayat-ı içtimaiye-i insaniyeye baktığı cihetle çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki [09:12] bismillahirrahmanirrahim [09:12] çıkmış…

Besmele Hakkında 1

21 Ağustos 2008 0

[09:49] <cafer> s.a. [09:49] <cafer> dun başladığımız derse devam edelim inş. [09:49] <cafer> bismillahirrahmanirrahim [09:49] <ForumRisale> Aleykum Selam [09:49] <ForumRisale> evet [09:49] <selam1414> Aleykum selam…

Risale-i Nur Programları Risale-i Nur Küllaytının word belgesi şeklinde tamamı Aşşağıda download olarak vermiş olduğumuz dosyada Risale-i Nur Külliyatının office world dokümanını bulabilirsiniz..