Tags archive: oruç

/Tag:oruç

Ramazan Risalesi

11 Ağustos 2010 0

 Ramazan-ı Şerif, bu fâni dünyada, fâni ömür içinde ve kısa bir hayatta, bâki bir ömür ve uzun bir hayat-ı bâkiyeyi tazammun eder, kazandırır. Evet, birtek…

[09:00:06] <@cafer> bismillahirrahmanirrahim [09:00:18] <@cafer> Dördüncü Nükte: [09:00:28] <@cafer> Ramazan-ı Şerifteki oruç, nefsin terbiyesine baktığı cihetindeki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki [09:00:49] <@cafer> istisna…

[09:11] Üçüncü Nükte [09:11] ramazan risalesinin 3.nüktesini okuyacağız [09:12] Oruç, hayat-ı içtimaiye-i insaniyeye baktığı cihetle çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki [09:12] bismillahirrahmanirrahim [09:12] çıkmış…