Tags archive: mektubat

/Tag:mektubat

Uhuvvet Bahsi

8 Aralık 2009 0

Evet nasılki muhabbet sıfatı, muhabbete lâyıktır; öyle de adavet hasleti, her şeyden evvel kendisi adavete lâyıktır. Eğer hasmını mağlub etmek istersen, fenalığına karşı iyilikle mukabele…

Gıybet Bahsi

15 Eylül 2009 0

Nasıl ki bir ayna bakanı açıkca gösterir; ayet-i Kur’an-iye de hakikatleri aynen ayna gibi açık ve aşikar gösterir. Tabiiki bakabilene.. Gıybet bir ayıplamadır. Bu ayet-…

Fihriste-i Mektûbat

24 Ağustos 2008 0

BİRİNCİ MEKTUB Dört sualin cevabıdır. BİRİNCİ SUAL: Hazret-i Hızır’ın hayatı hakkında ve o münasebetle hayatın beş mertebesini gayet güzel ve mukni’ bir tarzda beyan eder.…