Tags archive: beraat kandili

/Tag:beraat kandili

BERÂAT GECESİ

16 Ağustos 2008 0

Şaban ayının ondördüncü gününü onbeşinci gününe bağlayan gece. Bu gece, değişik adlarla da anılmaktadır:   Bu geceye, bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle ‘Mübârek’;…