Ramazan Risalesi Üçüncü Nükte

//Ramazan Risalesi Üçüncü Nükte

[09:11] Üçüncü Nükte
[09:11] ramazan risalesinin 3.nüktesini okuyacağız
[09:12] Oruç, hayat-ı içtimaiye-i insaniyeye baktığı cihetle çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki
[09:12] bismillahirrahmanirrahim
[09:12] çıkmış o hocam
[09:12] Üçüncü Nükte
[09:12] Oruç, hayat-ı içtimaiye-i insaniyeye baktığı cihetle çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki

[09:13] insanlar bir topluluk halinde yaşarlar
[09:13] ve bu topluluk halinde insan gibi yaşayabilmelerine
[09:14] ramazanda oruç un katkılarından birini okuyacağız
[09:14] İnsanlar, maişet cihetinde muhtelif bir surette halkedilmişler.
[09:14] yani kimi insanlar
[09:14] zengindirler
[09:14] kimileri fakirdir
[09:14] ler
[09:15] herkesin maddi durumu muhtelifdir
[09:15] bu durum adem as.dan beri vardır ve bu ihtilaf kıyamete kadar devam edecektir
[09:16] bu ihtilaf kaçınılmazdır
[09:16] önemli olan bu iki taife arasında birlik ve beraberlik dostluk ve kardeşlik tesisi etmektir
[09:17] Cenâb-ı Hak o ihtilafa binaen, zenginleri fukaraların muavenetine davet ediyor.
[09:17] ne kadar guzel
[09:17] güçlü olanı zayıf olanın imdadına çağırıyor
[09:17] zengin olanı fakir olanın muavenetine davet ediyor
[09:18] Halbuki zenginler, fukaranın acınacak acı hallerini ve açlıklarını, oruçtaki açlıkla tam hissedebilirler
[09:18] hissetmek iç alemimizde yaşamakla olur
[09:19] Eğer oruç olmazsa, nefisperest çok zenginler bulunabilir ki, açlık ve fakirlik ne kadar elîm ve onlar şefkate ne kadar muhtaç olduğunu idrak edemez.
[09:19] yani iç alemimizde fakirlerin fakirlikden ve açlıkdan çektikleri elem ve uzuntuleri yaşayamayız
[09:20] eğer oruç olmazsa
[09:20] zenginlerler fakirler arasındaki
[09:20] irtibat kopar
[09:20] uçurumlar artar
[09:20] ve çatışmalar
[09:20] kıskanmalar
[09:20] hırsızlıklar
[09:20] engellenemez
[09:21] çünkü zengin oruç tutmuyor
[09:21] fakire acımıyor
[09:21] şefkat elini ona uzatmıyor
[09:21] Bu cihette insaniyetteki hemcinsine şefkat ise, şükr-ü hakikînin bir esasıdır.
[09:22] kendimizde hakiki şükrün var olub olmadığının alameti
[09:22] bir insanın diğer insanlara şefkat etmesinden geçiyor
[09:22] eğer diğer insanlara şefkatin varsa
[09:23] sen hakiki şükr ü maneviyi taşıyorsun demektir
[09:23] eğer sadece kendi nefsini düşünüyorsan
[09:23] başka insanları düşünmüyorsan
[09:23] bencil ve egoist olan biri olarak
[09:23] elbette allaha yakın bir kul değilsin
[09:24] halbuki Allah şükr eden insanlar yakınlaşabilirler
[09:24] Hangi ferd olursa olsun, kendinden bir cihette daha fakiri bulabilir. Ona karşı şefkate mükelleftir
[09:24] bu satır bize bir vazife veriyor
[09:25] insanlar bilgide birbirinden farklı olduğu gibi
[09:25] maddiyattada birbirinden farklıdırlar
[09:25] demek benden zengini olduğu gibi benden fakiride vardır
[09:26] ve zengin olan fakir olana şefkat etmekle mükellefdir
[09:26] bu mükellefiyeti terk edenler hakiki şükr edemezler
[09:26] şefkat yoksa eğer
[09:26] zıddıyla bakarsak
[09:27] katı kalblilik var demektir
[09:27] gaddarlık var demektir
[09:27] bu haletle manevi zevk ve lezzet alınmaz
[09:27] maneviyatta terakki edilmez
[09:28] Eğer nefsine açlık çektirmek mecburiyeti olmazsa
[09:28] şefkat vasıtasıyla muavenete mükellef olduğu
[09:29] ve
[09:30] ihsanı
[09:30] ve
[09:30] yardımı
[09:30] yapmaz
[09:30] ya psada
[09:30] tam olmaz
[09:30] Çünki hakikî o haleti kendi nefsinde hissetmiyor.
[09:31] nefsinde tam hissetmeyincede ibadetin bizden istediğini veremeyiz
[09:31] ibadetin hakkını yerine getiremeyiz
[09:31] islamiyet bizden emirlerinin
[09:32] ruhumuzda yaşanmasını istyor
[09:32] taki ibadetteki maksad hasıl olsun
[09:32] rabbim cümlemize ramazanın şuuruyla oruç tutmak nasib eylesin amin
[09:32] 4.nükteyi inşallah
[09:32] amin
[09:32] yarın
[09:33] yaparız
[09:33] el fatiha

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir