Ramazan Risalesi Dördüncü Nükte

//Ramazan Risalesi Dördüncü Nükte
[09:00:06] <@cafer> bismillahirrahmanirrahim
[09:00:18] <@cafer> Dördüncü Nükte:
[09:00:28] <@cafer> Ramazan-ı Şerifteki oruç, nefsin terbiyesine baktığı cihetindeki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki
[09:00:49] <@cafer> istisna yok hepimizde nefs i emmare vardır
[09:01:05] <@cafer> ve bu nefs i emmare bizim terbiyemize muhtaçtır
Risale-i Nur Sohbetlerimiz


[09:01:29] <@cafer> yani bizler nefsimizi çocuğumuzu terbiye eder gibi terbiye etmekle mükellefiz
[09:01:55] <@cafer> bunun ilmi bizde değil bizi ve nefsimizi yaradandadır
[09:02:29] <@cafer> bizi yaradan Allah bize senede 15 gun oruç tutmamızı aç kalmamızı emr eidyor
[09:02:49] <@cafer> bu açlığın nefsimizin terbiyesi bakan ciheti nedir
[09:02:55] <@cafer> şimdi onu anlayacağız inşallah
[09:03:13] <@cafer> Nefis, kendini hür ve serbest ister ve öyle telakki eder
[09:03:50] <@cafer> serbetstliğin manası
[09:04:08] <@cafer> helal haram tanımamaktır
[09:04:20] <@cafer> doğru yanlış ayırt etmemektir
[09:04:27] <@cafer> fayda zarar gözetmemektir
[09:04:36] <@cafer> buna serbestlik denir
[09:04:47] <ForumRisale> 15 gun derken abi
[09:04:53] <@cafer> her nefsin bu isteği ve arzusu vardır
[09:04:54] <ForumRisale> 24 saat olarak 15 gun mu ediyor
[09:05:00] <@cafer> 15 gunun manası
[09:05:07] <@cafer> biz sadece gunduzleri oruç tutyoruz
[09:05:14] <@cafer> akşakdan imsaka kadar
[09:05:23] <@cafer> oruç tutmuyoruz aç kalmıyoruz
[09:06:01] <@cafer> isteiğimizi yiyoruz
[09:06:08] <@cafer> buda 15 gun eder
[09:06:32] <@cafer> maden her nefs i emmare kendini hur ve serbest ister
[09:06:51] <@cafer> bizim bunun şuurunda olmamız ve ona doğru terbiyeyi vermemiz lazımdır
[09:07:13] <@cafer> Hattâ mevhum bir Rububiyet ve keyfemayeşa hareketi, fıtrî olarak arzu eder
[09:07:39] <@cafer> k.kerimde menittehaze ileheh
[09:07:46] <@cafer> ilehehü ilehü
[09:07:59] <@cafer> tekrar yazayım yanlışlık olmsın
[09:08:08] <@cafer> menittehaze ilehehü ilehü
[09:08:10] <@cafer> yani
[09:08:23] <@cafer> nefsilerini ilah edinenler mealindedir
[09:08:35] <@cafer> nefsini terbiye etmeyenler
[09:09:01] <@cafer> adeta nefsini kendi terbiyecisi seçer ve o nederse onu
[09:09:05] <ForumRisale> nefislerini ilah edinmek nasıl olur ki bi
[09:09:05] <@cafer> yaparlar
[09:09:12] <@cafer> mesela
[09:09:20] <@cafer> Allah namaz kılın emr eder
[09:09:33] <@cafer> nefs de ben istemiyorum der
[09:09:39] <ForumRisale> evet
[09:09:51] <@cafer> kul kimin emrini tercih ederse o onun ilahı olur
[09:10:08] <@cafer> yalnız müminler burada günahkar konumundadırlar
[09:10:09] <@cafer> ama
[09:10:24] <@cafer> her gunahda küfre giden bir yol vardır kaziyesine göre
[09:10:40] <@cafer> bir müslümanda haramlara muhabbetten zamanla
[09:10:54] <@cafer> nefsini kendi ilahı ya parlar
[09:11:01] <@cafer> Allah korusun
[09:11:01] <ForumRisale> Allah muhafaza
[09:11:16] <@cafer> Hadsiz nimetlerle terbiye olunduğunu düşünmek istemiyor.
[09:11:31] <ForumRisale> nefis mi ?
[09:11:35] <@cafer> Hususan dünyada servet ve iktidarı da varsa, gaflet dahi yardım etmiş ise; bütün bütün gasıbane, hırsızcasına nimet-i İlâhiyeyi hayvan gibi yutar
[09:11:41] <@cafer> evet
[09:11:53] <@cafer> oruc tutmayan bir nefs
[09:12:16] <@cafer> allahı duşunmeden hayvancasına allahın nimetlerine gasb edercesine saldırır
[09:12:44] <@cafer> Allah itaat etmeyen her nefsin içinde olduğu bir haldir bu arkadaşlar
[09:12:56] <@cafer> İşte Ramazan-ı Şerifte en zenginden en fakire kadar herkesin nefsi anlar ki
[09:13:15] <@cafer> Kendisi mâlik değil, memlûktür; hür değil, abddir
[09:13:44] <@cafer> Emir olunmazsa en âdi ve en rahat şeyi de ya pamaz, elini suya uzatamaz diye mevhum Rububiyeti kırılır, ubudiyeti takınır, hakikî vazifesi olan şükre girer.
[09:14:13] <@cafer> işte bu rabbine itaat eden bir nefsin oruç tutmakdan çıkaracağı bir dersdir
[09:14:25] <@cafer> yani ben hür değilim
[09:14:38] <@cafer> abidim
[09:14:46] <@cafer> malik değilim
[09:14:57] <@cafer> mutlak malik olan allahın mülküyüm
[09:15:04] <@cafer> o emir verirse yerim
[09:15:08] <@cafer> emir verirse yemem
[09:15:35] <@cafer> emir gelmeden meşru helal şeylere bile elimi uzatma gibi
[09:15:40] <@cafer> itaatle
[09:15:48] <@cafer> adeta meleklere benzer
[09:16:06] <ForumRisale> inşallah
[09:16:10] <@cafer> Beşinci Nükte
[09:16:26] <@cafer> Ramazan-ı Şerifin orucu, nefsin tehzib-i ahlâkına ve serkeşane muamelelerinden vazgeçmesi cihetine baktığı noktasındaki çok hikmetlerinden birisi şudur ki:
[09:16:47] <@cafer> arkadaşlar hepimiz biliyoruzki çevremizde
[09:16:57] <@cafer> serkeşhane yaşantıda olanlar
[09:17:05] <@cafer> haramlara mübtela olanlar
[09:17:12] <@cafer> mevcuttur
[09:17:20] <@cafer> iş bu beşinci notka
[09:17:50] <@cafer> haramlar mübtela olan nefsin oruç vasıtasıyla nasıl terbiye edileceğini anlatıca
[09:17:51] <ForumRisale> evet
[09:18:13] <@cafer> tıbben açlık
[09:18:24] <@cafer> maddi vucudu temizliyor
[09:18:45] <@cafer> içimizde olan parazitleri dışarı atıyor bir bakım yapıyor
[09:18:50] <@cafer> manende böyledir
[09:19:01] <@cafer> hakkı verilerek tutulan bir guzel oruçda
[09:19:18] <@cafer> ruh ve kalb ve akıl ve nefs ve sır ve latifelerimizin
[09:19:27] <@cafer> içindeki
[09:19:35] <@cafer> parazitleri temizler
[09:19:47] <@cafer> onlara huzur ve rahatlık ve sukunet kazandırır
[09:19:58] <@cafer> Nefs-i insaniye gafletle kendini unutuyor
[09:20:08] <@cafer> Mahiyetindeki hadsiz aczi, nihayetsiz fakrı, gayet derecedeki kusurunu göremez ve görmek istemez
[09:20:26] <@cafer> Hem ne kadar zaîf ve zevale maruz ve musibetlere hedef bulunduğunu ve çabuk bozulur dağılır et ve kemikten ibaret olduğunu düşünmez
[09:20:39] <@cafer> Âdeta polattan bir vücudu var gibi, lâyemûtane kendini ebedî tahayyül eder gibi dünyaya saldırır
[09:20:58] <@cafer> Şedid bir hırs ve tama’ ile ve şiddetli alâka ve muhabbet ile dünyaya atılır
[09:21:10] <@cafer> Her lezzetli ve menfaatli şeylere bağlanır
[09:21:23] <@cafer> Hem kendini kemal-i şefkatle terbiye eden Hâlıkını unutur
[09:21:35] <@cafer> Hem netice-i hayatını ve hayat-ı uhreviyesini düşünmez; ahlâk-ı seyyie içinde yuvarlanır.
[09:22:11] <@cafer> rabbini unutan ve tanımayan ve sevmeyen her nefsin resmidir bu
[09:22:19] <@cafer> bir yorum
[09:22:33] <@cafer> eğer bir arkadaşınız helal haram ayırmıyorsa
[09:22:48] <@cafer> allahı kendine terbiye edici seçmemiş demektir
[09:23:25] <@cafer> böyle bir arkadaş muhterem, âli ahlaklı ve az bulunur bir kişi olamaz
[09:23:43] <@cafer> yukarıdaki gaflette olan nefsin resmine bakılırsa
[09:24:14] <@cafer> böyle arkadaşların iç alemini anlamak zor olmasa gerek
[09:24:23] <@cafer> on göre mesafe koyulur
[09:24:38] <@cafer> toplumumuzda bir çok namus cinayetleri işlenmektedir
[09:24:57] <@cafer> dost ve yakınlardan zarar gelmektedir
[09:25:14] <@cafer> ve derizki bu kişiyi hiç böyle sanmazdım deriz
[09:25:55] <@cafer> yukarıda resim ezberlenirse kimden fayda ve ya zarar gelebileceği daha önceden anlaşınabilir
[09:26:04] <@cafer> ona göre hareket edilebilir
[09:26:30] <@cafer> zira rabbini tanımayan nefisperestler istisna yok her yerde ve hepimizin çevresinde vrdır
[09:26:45] <@cafer> İşte Ramazan-ı Şerifteki oruç;
[09:26:50] <ForumRisale> evet
[09:26:58] <@cafer> en gafillere ve mütemerridlere, za’fını ve aczini ve fakrını ihsas ediyor
[09:27:17] <@cafer> yani onlara açlık elemini çektirerek
[09:27:25] <@cafer> işte senin asıl halin budur
[09:27:33] <@cafer> acizsin sen
[09:27:37] <@cafer> demirden değilsin
[09:27:57] <@cafer> eğer ben izin vermesem bu açlık senin sonun olabilir
[09:28:09] <@cafer> demek fanisin
[09:28:17] <@cafer> her an öledebilirsin
[09:28:27] <@cafer> bunları bize hissettir oruç
[09:28:36] <@cafer> Açlık vasıtasıyla midesini düşünüyor.
[09:28:47] <@cafer> Midesindeki ihtiyacını anlar. Zaîf vücudu, ne derece çürük olduğunu hatırlıyor.
[09:28:56] <@cafer> Ne derece merhamete ve şefkate muhtaç olduğunu derk eder.
[09:29:15] <@cafer> Nefsin firavunluğunu bırakıp, kemal-i acz ve fakr ile dergâh-ı İlâhiyeye ilticaa bir arzu hisseder ve bir şükr-ü manevî eliyle rahmet kapısını çalmağa hazırlanır. Eğer gaflet kalbini bozmamış ise…
[09:29:43] <@cafer> işte haramlara mübtela nefsin terbiyesinde orucun bir hikmeti ne kadar guzel
[09:29:51] <@cafer> istatistikler gösteriyorki
[09:29:58] <@cafer> ramazan ayında
[09:30:11] <@cafer> cinayetler ciddi olarak azalıyor
[09:30:16] <@cafer> hırsızlıklar azalıyor
[09:30:19] <ForumRisale> evet
[09:30:22] <@cafer> kavgalar azalıyor
[09:30:30] <@cafer> yardımlaşmalar artıyor
[09:30:44] <@cafer> trafik kazaları bile azalıyor
[09:30:46] <ForumRisale> Hatta abi
[09:30:49] <@cafer> evt
[09:31:05] <@cafer> buyur
[09:31:06] <ForumRisale> asayişin sağlanamadığı memleteklerde belki ramazan gibi gunler gecirlirse
[09:31:10] <ForumRisale> asayiş sağlanabilir
[09:31:14] <@cafer> evt
[09:31:20] <@cafer> bunlar bize şunu ifade eidyor
[09:31:29] <@cafer> kişi allaha itaat ederse
[09:31:31] «««« Giriş: Z-SwatBot (Koruma@Netadmin.ForumRisale.net)
[09:31:35] <@cafer> tam bir adam olur
[09:31:42] <@cafer> millet allaha itaat ederse
[09:31:48] <@cafer> tam bir milet olur
[09:31:49] <ForumRisale> ya nefsine itaat eder ise ?
[09:32:11] <@cafer> görünen yaşantı bu sorunun cevabıdır
[09:32:19] <@cafer> tarife gerek varmı
[09:32:33] <ForumRisale> maalesef abi
[09:32:44] <ForumRisale> mesela cafer abi
[09:32:52] <@cafer> evt
[09:33:04] <ForumRisale> Ramazan ayı ne zaman yaklaşsa manevi bir hava olusuyor
[09:33:23] <@cafer> evet semanın havası bile değişiyor
[09:33:35] <ForumRisale> ramazan az kalmış şu vakitlerde bile ramazanın bir an önce gelmesiş için heyecanlanıyoruz
[09:33:50] <@cafer> el fatiha

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir