Ramazan Risalesi – Dokuzuncu Nükte

/, yirmidokuzuncumektupmakale/Ramazan Risalesi – Dokuzuncu Nükte
[08:54] bismillahirrahmanirrahim
[08:55] dokuzuncu nükte
[08:55] dokuz nüktenin belkiden en harika bir nüktesidir
[08:55] Ramazan-ı Şerifin orucu, doğrudan doğruya nefsin mevhum Rububiyetini kırmak ve aczini göstermekle ubudiyetini bildirmek cihetindeki hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki:
[08:56] yani rabbini tanımak istemeyen bir nefs
Risale-i Nur Sohbetlerimiz


[08:56] zamanlar adeta kendini rab gibi zannetmeye başlar
[08:57] rab yada rububiyet
[08:57] terbiye edicilk herşeye enguzel maddi ve manevi şekli verme
[08:57] manasınada gelir
[08:57] rabbini tanımayan bir nefs dahi
[08:58] kendi gibi kendine yakın olanların hakiki sahibi yada maliki yada terbiye edicisi zannındadır
[08:58] bu vehmidir
[08:59] bu hastalıkdan kurtulamsında ramazandaki orucun bir katkısını göreceğiz inşallah
[08:59] Nefis Rabbisini tanımak istemiyor,
[08:59] bunu nasıl anlarız
[08:59] çok yolları vardır
[09:00] ama en yaygın olanı
[09:00] rabbini hatırına getirmek istmemesi onu pek hatırlamamasıdır
[09:00] firavunane kendi Rububiyet istiyor
[09:01] keyfi yaşamak ve kenki kendinin sahibi olmak istiyor
[09:01] bir zaman birinden şu ifadeyi işittim
[09:01] bunu söyleyen o zaman 25 yaşlarındaydı
[09:01] demiştiki
[09:01] hep genç kalsam
[09:01] hiç ölmesem
[09:02] her zevki her zaman alsam
[09:02] bunu diyen
[09:02] haramlara mübtela biriydi
[09:03] zaten bunu dünyaya aşık haramlara meftun olanlar söylerler
[09:04] diyorya ustad
[09:04] firavnane kendi rububiyet istiyor
[09:04] yani rabbinin terbiyesini istemiyor
[09:04] onun emrine girmek istemiyor
[09:04] emir iki nev dir arkadaşlar
[09:04] biri kur’anidir
[09:04] biri ekvanidir
[09:05] yani kainatta cari adetulllah dediğimiz emirlerdir
[09:05] rabbini tanımak istemeyen bir nefs
[09:05] rabbinden gelen iman ve islami emirlere girmek istemediği gibi
[09:06] onun ekvani dediğimiz kainattadaki emirlerinede girmek istemiyor
[09:06] yani haya gelmek bir emir olduğu gibi
[09:06] hayattan gitmekde yani ölmekde bir emirdir
[09:06] yukarıdaki hadisede adam ölmek istemiyor hep genç kalmak istiyor demiştik
[09:06] bu durum nefsin
[09:07] adetullaha tabi olmak istememsini gösteriyor
[09:08] yani kendi rububiyet istiyor
[09:08] zavallı nefs
[09:08] ne hallere düşüyor haberi yok
[09:08] Ne kadar azablar çektirilse, o damar onda kalır.
[09:08] Fakat açlıkla o damarı kırılır
[09:08] demekki nefsin bu damarını kırmanın tek yolu ona açlık vermektir
[09:09] İşte Ramazan-ı Şerifteki oruç doğrudan doğruya nefsin firavunluk cephesine darbe vurur, kırar
[09:09] Aczini, za’fını, fakrını gösterir. Abd olduğunu bildirir.
[09:09] Hadîsin rivayetlerinde vardır ki: Cenab-ı Hak nefse demiş ki
[09:09] “Ben neyim, sen nesin?”
[09:09] Nefis demiş: “Ben benim, sen sensin!”
[09:10] yani sen rab sen bende rabbim
[09:10] senin hakimiyetini tanımıyorum
[09:10] Azab vermiş, Cehennem’e atmış, yine sormuş.
[09:10] Yine demiş: “Ene ene, ente ente.” Hangi nevi azabı vermiş, enaniyetten
[09:11] ene ene= ben benim
[09:11] ente ente=sen sensin
[09:11] vazgeçmemiş.
[09:11] ne kadar ilginç
[09:11] cehennem azabına atılıyor rabbini kabul etmiyor
[09:12] burada bir ayetin mealindan bir mana geldi
[09:12] k.kerimde allahu teal
[09:12] cehenneme giden kafirler
[09:12] derlerki
[09:12] rabbim bizi dunyaya gönder
[09:12] iyi ameller işleyelim
[09:13] ayetin devamında derki
[09:13] hayır onlar yalan söylüyorlar
[09:13] tekrar dunyaya gelseler tekrar kafir olurlar
[09:13] hatırlıyormusunuz bu meale yakın bir meal
[09:14] demek nefs cehennemde yansada
[09:14] kafir bir nefs rabbine iman etmiyor
[09:14] dünyada şuanda mevcut kafirler
[09:14] iman etme fırsatları henuz ellerinde vardır
[09:15] bu kredileri tukenmeden iman etmeleri mümkündür
[09:15] ama kredileri bittikden sonra zaten Allah onları dunyadan almış demektir
[09:15] artık geri dönüşü yoktur
[09:15] geri dönselerde iman etmeye kabiliyetleri yoktur
[09:15] zira o kabiliyetlerini dunyada tukettiler
[09:15] bitirdiler
[09:16] evt devam edelim
[09:16] Sonra açlık ile azab vermiş, yani aç bırakmış
[09:16] Yine sormuş: “Men ene vema ente?”
[09:16] men ene= ben kimim
[09:16] vema ente= sen kimsin
[09:16] Nefis demiş: ?????? ?????? ?????????? ??????? ???????? ??????????
[09:17] ente rabbirrahim ve ene abdukelaciz
[09:17] yani
[09:18] Sen benim Rabb-i Rahîmimsin, ben senin âciz bir abdinim.”
[09:18] arkadaşlar
[09:18] madem nefsin itaatinin sırrı oruçtur
[09:18] orucu senede bir ayın gündüz vaktine munhasır yapmamak lazımdır
[09:19] hem bir sünnet olan hem amellerin allaha takdim edildiği
[09:19] p.tesi ve perşembe gunleri senenin her haftası
[09:19] nefsimize oruç tutturmamız lazım ve elzemdir
[09:20] taki aczini ve zaafını ve fakrını unutmasın
[09:20] abd olduğunu her daim bilsin
[09:20] çalışanlar için biraz yorucu oluyor ama
[09:20] amac da nefse
[09:20] bu şekilde aczini bildirmek değilmi
[09:21] hak teale firavnane bir nefsden cumlemizi muhafa eylesin
[09:21] sünnet i seniye ile terbiye etmek bizlere nasib eylesin
[09:21] amin
[09:21] el fatiha

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir