Besmele Hakkında 1

//Besmele Hakkında 1

[09:49] <cafer> s.a.
[09:49] <cafer> dun başladığımız derse devam edelim inş.
[09:49] <cafer> bismillahirrahmanirrahim
[09:49] <ForumRisale> Aleykum Selam
[09:49] <ForumRisale> evet
[09:49] <selam1414> Aleykum selam
[09:49] <cafer> İkinci Nükte: Ramazan-ı Mübareğin savmı, Cenâb-ı Hakk’ın nimetlerinin şükrüne baktığı cihetle, çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki


[09:50] <cafer> her gun ve her an istifade ettiğimiz nimetlere mukabi nasıl bir şükür edebilirz
[09:50] <cafer> onu guzelbir cihetini anlatıcak inş
[09:50] <cafer> Birinci Söz’de denildiği gibi, bir padişahın matbahından bir tablacının getirdiği taamlar bir fiat ister.
[09:51] <cafer> evt arkadaşlar
[09:51] <cafer> o padişah nimeti veren rabbimizdir
[09:51] <cafer> tablacılar ise
[09:51] <cafer> annemiz
[09:51] <cafer> babamız
[09:51] <cafer> ağaçlar
[09:51] <cafer> tarlalar
[09:51] <cafer> denizler
[09:51] <cafer> patronlar
[09:51] <cafer> vs. gibi
[09:52] <cafer> sebeblerdir
[09:52] <cafer> vasıtalardır
[09:52] <cafer> ve biz bu tablacılara aracılara
[09:52] <cafer> bir fiyat veriyoruz
[09:52] <cafer> mesela
[09:52] <cafer> patrona çalışarak fiyat veriyoruz
[09:53] <cafer> annemize babamıza hurmet ve itaatle fiyat veriyoruz
[09:53] <cafer> bakkaldan aldığımız malzemelere para vererek fiyat veriyoruz
[09:53] <cafer> v.s
[09:53] <cafer> artırılabilir
[09:53] <cafer> Tablacıya bahşiş verildiği halde, çok kıymetdar olan o nimetleri kıymetsiz zannedip onu in’am edeni tanımamak nihayet derecede bir belahet olduğu gibi
[09:54] <cafer> şimdi
[09:54] <cafer> tam bu ucret ödeme esnasında
[09:54] <cafer> bir şeyi dikkatden kaçırıyoruz
[09:54] <cafer> aracılara fiyatı veriyoruz ama bu gelen nimetler aracıların malı değiller
[09:55] <cafer> onu bize gönderen padişahdır
[09:55] <cafer> bir aracıya fiyatı veriyroz
[09:55] <cafer> ama asıl o nimeti göndereni hatırmıza getirmiyoruz
[09:55] <cafer> işte bu hal
[09:56] <cafer> hadsiz bir belahattir yani ahmaklık aptallık akılsızlıktır
[09:56] <cafer> Cenâb-ı Hak hadsiz enva’-ı nimetini nev’-i beşere zemin yüzünde neşretmiş
[09:56] <cafer> Ona mukabil, o nimetlerin fiatı olarak, şükür istiyor. O nimetlerin zâhirî esbabı ve ashabı, tablacı hükmündedirler
[09:56] <cafer> O tablacılara bir fiat veriyoruz, onlara minnetdar oluyoruz; hattâ müstehak olmadıkları pek çok fazla hürmet ve teşekkürü ediyoruz
[09:57] <cafer> Halbuki Mün’im-i Hakikî, o esbabdan hadsiz derecede o nimet vasıtasıyla şükre lâyıktır. İşte ona teşekkür etmek; o nimetleri doğrudan doğruya ondan bilmek, o nimetlerin
kıymetini takdir etmek ve o nimetlere kendi ihtiyacını hissetmekle olur.
[09:57] <cafer> İşte Ramazan-ı Şerif’teki oruç, hakikî ve hâlis, azametli ve umumî bir şükrün anahtarıdır.
[09:58] <cafer> Çünki sair vakitlerde mecburiyet tahtında olmayan insanların çoğu, hakikî açlık hissetmedikleri zaman, çok nimetlerin kıymetini derk edemiyor
[09:58] <cafer> Kuru bir parça ekmek, tok olan adamlara, hususan zengin olsa, ondaki derece-i nimet anlaşılmıyor.
[09:58] <cafer> Halbuki iftar vaktinde o kuru ekmek, bir mü’minin nazarında çok kıymetdar bir nimet-i İlâhiye olduğuna kuvve-i zaikası şehadet eder
[09:59] <cafer> Padişahtan tâ en fukaraya kadar herkes, Ramazan-ı Şerifte o nimetlerin kıymetlerini anlamakla bir şükr-ü manevîye mazhar olur.
[09:59] <cafer> Hem gündüzdeki yemekten memnuiyeti cihetiyle; “O nimetler benim mülküm değil. Ben bunların tenavülünde hür değilim
[09:59] <cafer> demek başkasının malıdır ve in’amıdır. Onun emrini bekliyorum.” diye nimeti nimet bilir; bir şükr-ü manevî eder.
[09:59] <cafer> İşte bu suretle oruç, çok
[10:00] <cafer> cihetlerle hakikî vazife-i insaniye olan şükrün anahtarı hükmüne geçer.
[10:00] <cafer> eğer biz nimetlerin tasarrufunda hur ve serbest olsaydık
[10:01] <cafer> mutfağımızdaki dolabımızda olanları istediğimiz zaman kullanmamız gerekirdi
[10:01] <cafer> ama ramaznın gunduzunde dokunamıyoruz neden emir var ondan
[10:01] <cafer> demek o nimetler bizim değil bize onlara gunduz dokunma diye emir verenindir
[10:02] <cafer> bunu derk etmek
[10:02] <cafer> ve açık vasıtasıyla
[10:02] <cafer> kuru bir ekmeğin gibikıymetini idrak etmek
[10:02] <cafer> halbuki bu idraksizlik yuzunden
[10:02] <cafer> hadsiz nimetler çöpe gitmekde
[10:02] <cafer> hesapsız masraflar yapılmaktadır
[10:03] <cafer> bu hal
[10:03] <cafer> nimeti hafif görmek küçük görmektir
[10:03] <cafer> ramazan ı şerif bizleri bu manevi zulumden ikaz eder
[10:03] <cafer> uyandırır
[10:03] <cafer> devamı yarın inş.
[10:03] <cafer> el fatiha

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir