Çantacı Necmi İlgen Ağabey Edirne Dersi

//Çantacı Necmi İlgen Ağabey Edirne Dersi

…hep Said Nursinin kitaplarını okuyorsunuz..

…biz bu kitapları neden okuyoruz biliyor musunuz?

Evet, dünya ilim ve irfan sahasına Türkiye’den bir güneş doğmuştur. Bu yeni doğan güneş, bin üç yüz yıl evvel âlem-i beşeriyete doğmuş olan güneşin bir in’ikâsıdır ve o mânevî güneşin her asırda parlayan lem’alarından birisidir ve beklenilen son mu’cize-i mânevîsidir. Yalnız mâneviyat sahasında değil, zahiren ve maddeten dahi tesirini göstermiştir. (Tarihçe-i Hayat)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir