Ve Yumîtu Açıklar mısınız?

////Ve Yumîtu Açıklar mısınız?
 
Ölüm, ebedi yok olmak üzere yapılan bir idam ve hiçlik değildir. Ölüm, şu dünya kışlasından cennet vatanına bir terhis ve tezkeredir. Bir mekan değiştirmektir. Ölüm, başta Peygamber Efendimiz (asm) olmak üzere yüzde doksan dokuz dost ve sevgililere kavuşmak ve hasret gidermenin bir diğer adıdır.

no images were found


“Mevti veren O’dur. Hayat vazifesinden terhis eder, fâni dünyadan yerini tebdil eder, külfet-i hizmetten âzâd eder. Hayat-ı fâniyeden, seni hayat-ı bâkiyeye alır. “

Yirminci Mektup, Yedinci Kelime’yi (Ve Yumîtu) Açıklar mısınız?

“YEDİNCİ KELİME”

وَيُمِيتُ Yani, mevti veren Odur. Yani, hayat vazifesinden terhis eder, fâni dünyadan yerini tebdil eder, külfet-i hizmetten âzâd eder. Yani, hayat-ı fâniyeden, seni hayat-ı bâkiyeye alır. İşte şu kelime, şöylece fâni cin ve inse bağırır, der ki:”

 

“Sizlere müjde! Mevt idam değil, hiçlik değil, fenâ değil, inkıraz değil, sönmek değil, firak-ı ebedî değil, adem değil, tesadüf değil, fâilsiz bir in’idam değil. Belki, bir Fâil-i Hakîm-i Rahîm tarafından bir terhistir, bir tebdil-i mekândır. Saadet-i ebediye tarafına, vatan-ı aslîlerine bir sevkiyattır. Yüzde doksan dokuz ahbabın mecmaı olan âlem-i berzaha bir visal kapısıdır.” (1)

 

 

İn’idam, kelime olarak, yok olmak, mahvolmak anlamına gelir. Fail ise bir işi yapan, bir fiili gerçekleştiren demektir.

 

Ölüm de aynen hayat gibi vardır ve vücut sahibidir. Nasıl hayatı tabiat ve tesadüfe vermek mümkün değil ise, aynı şekilde ölümüde tabiata ve tesadüfe vermek mümkün değildir.

 

İşte askere alma işi, hayat gibi, askeri dağıtıma ve terhise gönderme işi ise ölüm gibidir. Her ikisi de intizamlı ve mükemmel fiiller olmasından, failsiz olmaları düşünülemez. Hayatın faili nasıl ki Allah’ın Muhyi ismi ise, ölümün faili de Allah’ın Mümit ismidir.

 

Ölüm, ebedi yok olmak üzere yapılan bir idam ve hiçlik değildir. Ölüm, şu dünya kışlasından cennet vatanına bir terhis ve tezkeredir. Bir mekan değiştirmektir. Ölüm, başta Peygamber Efendimiz (asm) olmak üzere yüzde doksan dokuz dost ve sevgililere kavuşmak ve hasret gidermenin bir diğer adıdır.

 

(1) bk. Mektubat, Yirminci Mektup, Birinci Makam

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir