Melek ve Ruhun Varlığı – Yirmidokuzuncu Söz – 1

////Melek ve Ruhun Varlığı – Yirmidokuzuncu Söz – 1
Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri – Ferhat Aslan


MELÂİKE ve ruhaniyâtın vücudu, insan ve hayvanların vücudu kadar kat’îdir denilebilir. Evet, On Beşinci Sözün Birinci Basamağında beyan edildiği gibi, hakikat kat’iyen iktiza eder ve hikmet yakînen ister ki, zemin gibi, semâvâtın dahi sekeneleri bulunsun ve zîşuur sekeneleri olsun ve o sekeneler o semâvâta münasip bulunsun.

melaike.png[coolplayer]http://www.nurpenceresi.info/np-GoruntuluDers/Melekler_FerhatAslan.wmv[/coolplayer]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir