Ramazan Risalesi – Yedinci Nükte

[09:01] Bismillahirrahmanirrahim
[09:01] Yedinci Nükte
[09:01] Ramazanın sıyamı, dünyada âhiret için ziraat ve ticaret etmeğe gelen nev’-i insanın kazancına baktığı cihetteki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki:Ramazanın sıyamı, dünyada âhiret için ziraat ve ticaret etmeğe gelen nev’-i insanın kazancına baktığı cihetteki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki:
Risale-i Nur Sohbetlerimiz


[09:02] ziraat ve ticarette en önemli unsur kazançtır
[09:02] madem biz insanlar dunyaya ahireti kazandıracak bir ticaret için dunyaya gönderilmişiz
[09:03] bu kudsi ticaretimizde
[09:03] ramazan orucunun inanılmaz katkılarının oludğunu
[09:03] şimdi hep beraber okuyacağız
[09:03] We aleykum Selam We Rahmetullah
[09:04] Ramazan-ı Şerifte sevab-ı a’mal, bire bindir
[09:04] her zaman bire on gibi ise
[09:04] ramazan da k.kerimden okunan bir harfin sevabı
[09:04] bire bindir
[09:04] aynı harfi
[09:05] başka zaman oku
[09:05] 10 sevab yazılıyor
[09:05] ramazanda okuyorsun
[09:05] 1000 sevab yazılıyor
[09:05] Kur’an-ı Hakîm’in nass-ı hadîs ile herbir harfinin on sevabı var; on hasene sayılır, on meyve-i Cennet getirir
[09:05] Ramazan-ı Şerifte herbir harfin, on değil bin ve Âyet-ül Kürsî gibi âyetlerin herbir harfi binler ve Ramazan-ı Şerifin Cum’alarında daha ziyadedir
[09:06] arkadaşlar bunlar birer yatırımdır
[09:06] yani bir koyuyorsun bin ve binler kazanıyorsun
[09:06] özellikle cuma gunleri daha ziyada kazanyorsun
[09:07] her bir harfe binler sevab
[09:07] binler harf okunursa
[09:07] adeta hesapsız sevab fırsatı
[09:07] bu ayın 1 inde başlayacak inşallah
[09:07] We aleykum Selam We Rahmetullah
[09:08] Ve Leyle-i Kadir’de otuzbin hasene sayılır
[09:08] leyle i kadir i garantilemenin yolu 30 gunu itikafda geçirmektir
[09:08] imkanı olmayan ramazanın son 10 gununde arayabilir
[09:08] onada imkanı olmayan son on gunun tek gecelerinde arayabilir
[09:09] ondan imkanı olmayan bari kadir gecesinin proğramının olduğu gece arasın
[09:09] ne muhteşem fırsatlar cenab ı hakk adete cehenneme gitmeyelim diye ne imkanlar sunuyor bize
[09:10] Evet herbir harfi otuzbin bâki meyveler veren Kur’an-ı Hakîm, öyle bir nuranî şecere-i tuba hükmüne geçiyor ki;
[09:10] milyonlarla o bâki meyveleri, Ramazan-ı Şerif’te mü’minlere kazandırır
[09:10] İşte gel, bu kudsî, ebedî, kârlı ticarete bak, seyret ve düşün ki
[09:10] Bu hurufatın kıymetini takdir etmeyenler ne derece hadsiz bir hasarette olduğunu anla!
[09:11] burada ince bir gönderme vardır arkadaşlar
[09:11] k.kerim türkcesindenokunsa
[09:11] bu ticaret olurmu
[09:11] bu ifadeye göre olmuyor
[09:12] bu hafleri kaldıranlar onu milletimizden koparanlar hem kendileri zarar etmişlerdir hem miletimize zarar ettirmişlerdir
[09:12] Bu hurufatın kıymetini takdir etmeyenler ne derece hadsiz bir hasarette olduğunu anla!
[09:13] İşte Ramazan-ı Şerif âdeta bir âhiret ticareti için gayet kârlı bir meşher, bir pazardır
[09:13] Ve uhrevî hasılât için, gayet münbit bir zemindir
[09:13] Ve neşvünema-i a’mal için, bahardaki mâh-i Nisandır
[09:14] Saltanat-ı Rububiyet-i İlâhiyeye karşı ubudiyet-i beşeriyenin resm-i geçit yapmasına en parlak, kudsî bir bayram hükmündedir
[09:14] evt bu guzel ifadeler bende şöyle bir hayali canlandırıyor
[09:14] her çeşit hazinelerle dolu bir saraya girmişim
[09:15] toplamak serbest
[09:15] istediğin kadar topla hepsi senin olucak
[09:15] bir tarafda
[09:15] sevablar
[09:15] bir tarafda
[09:15] cennet meyveleri
[09:15] bir tarafta dunya guzellikleri
[09:15] bir tarafta ruhun ziynetleri
[09:16] kalbin lezzetleri
[09:16] aklımıza ne gelirse
[09:16] hepsini topla
[09:16] hem de bedava
[09:16] sadece günün gündüzünde mideye tatil yaptıracaksın ve
[09:16] imkanın oldukca k.kerim okuyacaksın
[09:17] Ve öyle olduğundan, yemek-içmek gibi nefsin gafletle hayvanî hacatına ve malayani ve hevaperestane müştehiyata girmemek için oruçla mükellef olmuş
[09:17] Güya muvakkaten hayvaniyetten çıkıp melekiyet vaziyetine veyahut
[09:18] âhiret ticaretine girdiği için, dünyevî hacatını muvakkaten bırakmakla, uhrevî bir adam ve tecessüden tezahür etmiş bir ruh vaziyetine girerek
[09:18] sanki ahiretin adamıdır dunyada cismi görünuyor
[09:19] ruhu ahirete aid
[09:19] kalbi ahirete aid
[09:19] latifeleri ahirete aid
[09:19] savmı ile, Samediyete bir nevi âyinedarlık etmektir
[09:20] savm= oruç demektir
[09:20] samed= herşey ona muhtaç o hiçbir şeye muhtaç değil demektir
[09:20] Evet Ramazan-ı Şerif; bu fâni dünyada, fâni ömür içinde ve kısa bir hayatta bâki bir ömür ve uzun bir hayat-ı bâkiyeyi tazammun eder, kazandırır
[09:21] sanki çekirde büyük bir ağaçın yerleşik olması gibi
[09:21] bizim de kısacı ve fani ve geçici ömrümüz
[09:23] uzun baki dami bir ömürle yer değiştiryorz
[09:23] Evet birtek Ramazan, seksen sene bir ömür semeratını kazandırabilir
[09:23] Leyle-i Kadir ise, nass-ı Kur’an ile bin aydan daha hayırlı olduğu bu sırra bir hüccet-i katıadır
[09:23] 1000 ay seksen küsür sene demektir
[09:24] 60 sene yaşayan bir müslüman
[09:24] ömründe 10 kadir gecesini yakalasa
[09:24] 833,33 sene
[09:24] hiç günah işlemeden
[09:25] sevab işlemiş gibi
[09:25] bir kazançla geçirmiş olur
[09:25] eski zaman ummetleri 1000 sene civarında yaşadılar
[09:25] ve aklı başında olanlar
[09:25] bu uzun ömrü ibadetle geçirdiler
[09:25] bizim ise ömrümüz kısa olması hasebiye
[09:25] hasebiyle
[09:26] bu uzun ticaretten mahrum kalmamamız için
[09:26] rabbimizin bize bir mhateşem lutfudur
[09:26] sadece o gece nefsimize uyku değil ibadet vazifesi vermemmiz yeterlidir
[09:27] 60 senede 10 kadir gecesini yakalarsak
[09:27] 833,33 sene gunahsız bir ibadetle geçen ömür hesabını allahın bildiğin sevab
[09:28] zannederim gunumuzde bu kazancı hesaplayacak bir teknoloji yoktur
[09:28] Evet nasılki bir padişah, müddet-i saltanatında belki her senede, ya cülûs-u hümayûn namıyla veyahut başka bir şaşaalı cilve-i saltanatına mazhar bazı günleri bayram yapar. Raiyetini, o günde umumî kanunlar dairesinde değil; belki hususî ihsanatına ve perdesiz
[09:28] huzuruna ve has iltifatına ve fevkalâde icraatına ve doğrudan doğruya lâyık ve sâdık milletini, has teveccühüne mazhar eder
[09:29] Öyle de: Ezel ve Ebed Sultanı olan onsekiz bin âlemin Padişah-ı Zülcelal’i; o onsekiz bin âleme bakan, teveccüh eden ferman-ı âlîşanı olan Kur’an-ı Hakîm’i Ramazan-ı Şerifte inzal eylemiş.
[09:29] Elbette o Ramazan, mahsus bir bayram-ı İlâhî ve bir meşher-i Rabbanî ve bir meclis-i ruhanî hükmüne geçmek, mukteza-yı hikmettir
[09:30] yani ramazanın tamamı bizim bayramımızdır
[09:30] sadece bitimindeki bayram değil
[09:32] her gun sultan ı ezel bize bayram yapmıştır
[09:32] o ruhani haletler
[09:32] melekiyetli haletler
[09:32] her gun olması hasebiyle
[09:32] bize ramazanın her gunu bayramdır
[09:33] ramazanın her gununde Allah başka zamanlarda vermediği nimetler kazançlar vermektedir
[09:33] bunun asıl sebebi ve bu kudsiyetin asıl sebebi
[09:33] k.kerim in bu ayda inzalidir
[09:34] 18 bin alemin haritasıdır
[09:34] fihristidir
[09:34] alem i şehadette alem i gaybin lisanıdır
[09:34] onu okumak Allah ile konuşmadır
[09:34] geçmişi geleceğin ahireti
[09:35] dunyayı
[09:35] herşeyi bilmek ve kalbi hüşyar olanlara görmektir
[09:35] muhyiddin i arabi derki
[09:35] çölde devem kaybolsa
[09:35] k.kerimde yerini bulurum
[09:35] k.kerim kainatın kitaplaşmış halidir
[09:36] kainatta k.kerim in tecessum etmiş halidir
[09:36] anlatmakdan aciz olduğumuz k.kerim bu ayda inzal oldu
[09:36] ondandırki bu ramazan ayı bu kudsiyeti kazandı
[09:36] ve ayların sultanı oldu
[09:36] Mâdem Ramazan o bayramdır
[09:37] elbette bir derece, süflî ve hayvanî meşâğilden insanları çekmek için oruca emredilecek.
[09:37] Ve o orucun ekmeli ise: Mide gibi bütün duyguları; gözü, kulağı, kalbi, hayali, fikri gibi cihazat-ı insaniyeye dahi bir nevi oruç tutturmaktır.
[09:37] Yani: Muharremattan, malayaniyattan çekmek ve her birisine mahsus ubudiyete sevketmektir.
[09:37] Meselâ: Dilini yalandan, gıybetten ve galiz tabirlerden ayırmakla ona oruç tutturmak
[09:38] Ve o lisanı, tilavet-i Kur’an ve zikir ve tesbih ve salavat ve istiğfar gibi şeylerle meşgul etmek…
[09:38] Meselâ: Gözünü nâmahreme bakmaktan ve kulağını fena şeyleri işitmekten men’edip, gözünü ibrete ve kulağını hak söz ve Kur’an dinlemeğe sarfetmek gibi sair cihazata da bir nevi oruç tutturmaktır.
[09:38] Zâten mide en büyük bir fabrika olduğu için, oruç ile ona ta’til-i eşgal ettirilse, başka küçük tezgâhlar kolayca ona ittiba ettirilebilir.
[09:38] yani orucu aç kalmak olarak görmemek gerektir
[09:39] diğer latifelerimizlede oruç tutmalyız
[09:39] sadece midenin tuttuğu oruç makbul oruç değildir
[09:39] hem kötü konuş
[09:39] hem haramlara bak
[09:39] hem kızlarla gez yada erkeklerle gez
[09:40] allahın bizim aç kalmamıza ihtiyacı yoktur
[09:40] murad ı ilahi bizim kaliteli bir müslüman olmamızdır
[09:40] ve bunu bize kazandırac emirler göndermiştir
[09:40] vatan haini asker gibi
[09:41] dinimizin emirlerine hainlik etmemek gerektir
[09:41] elimizden gelen gayreti göstemek lazımdır
[09:41] hak teala bizlere ve sevdiklerimize ve sevmediklerimize ve tum alem i islama razı olacağı bir ramazan ticareti nasib eylesin
[09:42] keyfiyeti guzel meleklere örnek kullarından eylesin
[09:42] amin
[09:42] el fatiha

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir