Ramazan Risalesi Altıncı Nükte

[08:58] bismillahirrahmanirrahim
[08:58] Altıncı Nükte
[08:58] Ramazan-ı Şerifin sıyamı, Kur’an-ı Hakîm’in nüzulüne baktığı cihetle
[08:59] bu altıncı nüktede
[08:59] ramazan ı şerif in k.kerim in nuzulune baktığı cihet anlatılacak
[08:59] ramazan ayı nasıl kur an ayı olmaktadır onu anlayacağız
[09:00] ve Ramazan-ı Şerif, Kur’an-ı Hakîm’in en mühim zaman-ı nüzulü olduğu cihetindeki çok hikmetlerinden birisi şudur ki
Risale-i Nur Sohbetlerimiz

[09:00] Kur’an-ı Hakîm, mâdem Şehr-i Ramazan’da nüzul etmiş;
[09:00] ramazan risalesinin başında zikr edilen ayetin mealinde
[09:01] k.kerimin ramazan a yında inzal edildiğin sarahaten zikr edilmektedir
[09:01] o Kur’anın zaman-ı nüzulünü istihzar ile o semavî hitabı hüsn-ü istikbal etmek için
[09:02] yani bizler
[09:02] ramazan ayında oruç tutmayı beklerken
[09:02] aynı zamanda
[09:02] k.keriminde yeniden inmesini bekler gibi bir halette olmalı
[09:03] ve k.kerimin inzaline nazar etmeli k.kerim i hüsn ü istikbal etmeliyiz
[09:03] evt
[09:03] ramazan ayında sadece oruç gelmedi bize
[09:03] k.kerimde geldi
[09:03] öyleyse
[09:04] bizler en çok onun hüsn ü istikbalinden heyecanlanmalıyız
[09:04] zira ramazan ayı k.kerim ayıdır
[09:04] Ramazan-ı Şerifte nefsin hacat-ı süfliyesinden ve malayaniyat hâlattan tecerrüd
[09:05] oruç tutan mümin
[09:05] bilmecburiye
[09:05] kendini hem helalden hem haramdan muhafaza etmez zorundadır
[09:06] yani
[09:06] hanımı ona helal olduğu halde
[09:07] oruç zamanında ona yaklaşması yasaktır
[09:07] helali olan yasak olursa
[09:07] haramı olan nederece bir yasaktır malumdur
[09:07] oruçlu olduğu için
[09:08] gıybet edemz
[09:08] mübtela olduğu kumarı oynayamaz
[09:08] ağzından galiz tabirler çirkin sözler çıkaramaza
[09:08] bu tarz sufli haletlerden kendini uzak tutuyor
[09:09] çünkü ben oruçluyum diyor
[09:09] ve ekl ve şürbün terkiyle melekiyet vaziyetine benzemek ve bir surette o Kur’anı yeni nâzil oluyor gibi okumak ve dinlemek
[09:09] melekler cima etmezler
[09:09] melekler yemezler ve içmezler
[09:10] melekler uyumazlar
[09:10] ya vazifelerini yaparlar
[09:10] ya ibadetlerini yaparlar
[09:10] bu onların hayatıdır onun yaşarlar
[09:10] oruç tutan mümin de yemeği terkederler
[09:11] içmeyi terkederler
[09:11] cimayı terkederler
[09:11] sufliyatı varsa terkeder
[09:11] malayaniyat varsa terkederler
[09:11] adeta melekiyete yaklaşırlar
[09:11] işte oruçun muhteşem bir guzelliği
[09:12] hayvani bir sufli yaşamda
[09:12] insanı alır
[09:12] melekler şehrine bir ferd yapar
[09:13] oruç vesilesiyle melekitiyete yaklaşan müminlerde
[09:13] k.kerim yeni iniyor gibi bir merak ve ilgi ile
[09:13] acab rabbim bu mektubunda bana ne mesaj gönderdi
[09:13] merakı ile can kulağı ile dinlemek
[09:14] ve ondaki hitabat-ı İlâhiyeyi güya geldiği ân-ı nüzulünde dinlemek ve o hitabı Resul-i Ekrem (A.S.M.)dan işitiyor gibi dinlemek
[09:14] ikinci adım olarak k.kerim in ayetlerinin ilk olarak peyg.efendimizin mübarek duduklarından
[09:15] söylendiğni biliyoruz
[09:15] ilk inidğini nazara alırken
[09:15] peyg.efendimizin dudaklarından ilk kez söyleniyor gibi efendimizden dinlemek
[09:16] belki Hazret-i Cebrâil’den, belki Mütekellim-i Ezelî’den dinliyor gibi bir kudsî halete mazhar olur. Ve kendisi tercümanlık edip başkasına dinlettirmek ve Kur’anın hikmet-i nüzulünü bir derece göstermektir.
[09:16] bir ust zikr cebrail Aleykum Selam dan efendimize söylenirken dinlemek
[09:16] bir ust zikri olan
[09:16] mütekellim i ezelinin cebrail Aleykum Selam a söylerken dinlemek
[09:17] Evet Ramazan-ı Şerifte güya âlem-i İslâm bir mescid hükmüne geçiyor; öyle bir mescid ki, milyonlarla hâfızlar, o mescid-i ekberin kûşelerinde o Kur’anı, o hitab-ı semavîyi Arzlılara işittiriyorlar. Her Ramazan ?????? ????????? ??????? ???????? ????? ?????????? âyetini, nuranî parlak bir tarzda gösteriyor
[09:18] şehru ramazanellezi ünzile fihilkur’an
[09:18] Ramazan, Kur’an ayı olduğunu isbat ediyor
[09:18] O cemaat-ı uzmanın sair efradları, bazıları huşu’ ile o hâfızları dinlerler. Diğerleri, kendi kendine okurlar.
[09:19] Şöyle bir vaziyetteki bir mescid-i mukaddeste, nefs-i süflînin hevesatına tabi olup, yemek içmek ile o vaziyet-i nuranîden çıkmak ne kadar çirkin ise ve
[09:19] o mesciddeki cemaatın manevî nefretine ne
[09:19] kadar hedef ise; öyle de Ramazan-ı Şerifte ehl-i sıyama muhalefet edenler de, o derece umum o âlem-i İslâmın manevî nefretine ve tahkirine hedeftir.
[09:21] Ehli sıyam ne demek abi
[09:20] insan böyle bir tahkirden ve nefretten titremeli
[09:21] cenaze evinde düğün vari davranmak orada olan herkesin nefretini ve tahkirini tahrik edeceği gibi
[09:21] oruç tutanlar demektir
[09:21] alem i islamın bir bayramı olan ramazanda
[09:21] herkes ehl i siyam iken
[09:22] yani oruçlu iken bu silsileden yarılanlar
[09:22] elbetten umum o ehl i imanın nefretini celbedecekler
[09:23] hak teal hz.leri bu kur’an ayını kur’anla geçirmemizi nasib eylesin
[09:23] kur’andan nasibimizi ziyade eylesin
[09:23] amin
[09:23] el fatiha

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir