İsmi Kayyum – Otuzuncu Lema İsm-i Azam Dersleri

////İsmi Kayyum – Otuzuncu Lema İsm-i Azam Dersleri

Doç Dr. Burhan Sabaz’ın anlatımıyla Otuzuncu Lem’a İsimi azam derslerininin bu altıncı bölümünde İsm-i Kayyum işlenmekdedir.


“İsm-i Hayyın bir hülâsası, Nur Çeşmesinin bir zeyli olmuş. Bu ism-i Kayyûm dahi, Otuzuncu Sözün zeyli olması münasip görüldü.”

ismikayyum.jpg

İsm-i Kayyûma bakar.


Birinci Şua: Kâinatın Yaratıcısı bizatihî kâimdir, dâimdir. Her şey onunla ayaktadır.
İkinci Şua: İki meseledir. Birinci Mesele: İsm-i Kayyûm’un bir âzamî cilvesine işaret eder. İkinci Mesele: Eşyanın kayyûmiyet sırrıyla oluşan faydalarına işaret eder.
Üçüncü Şua: Hâllakıyet ve faaliyet içindeki kayyûmiyet sırrını açıklar.
Dördüncü Şua: Kâinattaki hayret verici faaliyetin hikmetinin üçüncü şubesini anlatır.
Beşinci Şua: İki meseledir.


Birinci Meselesi: Kayyûm isminin cilve-i âzâmını gösterir.
İkinci Meselesi: Kayyûmiyetin insandaki cilvesini anlatır.


[coolplayer]http://www.nurpenceresi.info/np-GoruntuluDers/ismiazam-6-kuddus-burhansabaz.wmv[/coolplayer]

Download – Dosyayı İndirmek için mouse ile sağ tıklayıp hedefi farklı kaydediniz..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir