İsmi Hakem – Otuzuncu Lema İsm-i Azam Dersleri

////İsmi Hakem – Otuzuncu Lema İsm-i Azam Dersleri
Doç Dr. Burhan Sabaz’ın anlatımıyla Otuzuncu Lem’a İsimi azam derslerininin bu ikinci bölümünde İsm-i Hakem işlenmekdedir.

“..Ayetinin bir nüktesi ve bir İsm-i Âzam veya İsm-i Âzamın altı nurundan bir nuru olan ism-i Hakemin bir cilvesi, Ramazan-ı Şerifte Eskişehir Hapishanesinde göründü. Ona yalnız bir işaret olarak, beş noktadan ibaret Üçüncü Nükte acele olarak yazıldı, müsvedde olarak kaldı..”


ismihakem.jpg

Birinci Noktası: Hakîm isminin en büyük tecellisini ele alır. Üçüncü Nüktenin İkinci Noktası: İki meseledir.
Birinci Meselesi: Sonsuz kemâl ve cemâl sahibi kendini görmek ve göstermek ister.
İkinci Noktanın İkinci Meselesi: Kâinat sanatkârının mülkünde şirke yer yoktur.
Üçüncü Nokta: İnsanı kâinatın merkezi yapmıştır. Bütün ilimler ona hizmetkârdır.
Dördüncü Nokta: Bu sarayı binler hikmetlerle yapan usta, boş ve abes iş yapmaz.
Beşinci Nokta: İki meseledir.
Birinci Mesele: Sâni-i Hakîm, israf, abes ve faydasız yaratmaz.
İkinci Mesele: Sâni-i Hakîm, Resül-i Ekremin (a.s.m.) Risâletine delâlet ediyor.


[coolplayer]http://www.nurpenceresi.info/np-GoruntuluDers/otuzunculema_ucuncunukte_burhansabaz.wmv[/coolplayer]

Download – Dosyayı İndirmek için mouse ile sağ tıklayıp hedefi farklı kaydediniz..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir