İsmi Ferd – Otuzuncu Lema İsm-i Azam Dersleri

////İsmi Ferd – Otuzuncu Lema İsm-i Azam Dersleri
Doç Dr. Burhan Sabaz’ın anlatımıyla Otuzuncu Lem’a İsimi azam derslerininin bu ikinci bölümünde İsm-i Ferd işlenmekdedir.

“.. Ayetinin bir nüktesini ve Vâhid ve Ehad isimlerini tazammun eden bir İsm-i Âzam veya İsm-i Âzamın altı nurundan bir nuru olan Ferd isminin bir cilvesi, Şevvâl-i Şerifte Eskişehir Hapishanesinde bana göründü. O cilve-i âzamın tafsilâtını Risale-i Nur’a havale edip, burada muhtasar yedi işaretle, ism-i Ferdin tecellî-i âzamıyla gösterdiği tevhid-i hakikîyi gayet muhtasar beyan edeceğiz..”

ismiferd.jpg

Ferd isminin âzamî tecellisini anlatır.
Birinci İşaret: Ferd ismi kâinatın bütününe ve her bir ferdine bir tevhid mührü vuruyor.

İkinci İşaret: Kâinatın unsurları birbirine girifttir. Birine sahip olamayan hiçbirine sahip olamaz.
Üçüncü İşaret: Kâinat sayısız Samedanî mektuplardır.
Dördüncü İşaret: Ferd isminin açık oluşu üç noktada ele alınır.

Beşinci İşaret: Hâkimiyetin en esaslı özelliği istiklâldir, infiraddır.
Altıncı İşaret: Allah’ın ferdiyeti bütün kemâlâtın esasıdır.
Yedinci İşaret: Ferdiyeti en mükemmel ders veren Muhammed’dir (a.s.).

[coolplayer]http://www.nurpenceresi.info/np-GoruntuluDers/OtuzuncuLema-4-BurhanSabaz.wmv[/coolplayer]

Download – Dosyayı İndirmek için mouse ile sağ tıklayıp hedefi farklı kaydediniz..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir