KAHİRE’de Bir Günlük “ Risale-i Nur ve Çağdaş Dînî Üslûbun Tecdidi ” Konulu Nursi Konferansı

///KAHİRE’de Bir Günlük “ Risale-i Nur ve Çağdaş Dînî Üslûbun Tecdidi ” Konulu Nursi Konferansı
Mısır’ın baş şehri Kahire’de,

İslam Edebiyatçıları Birliği tarafından geleneksel hale getirilen Uluslararası Nursi konferansı düzenlendi. Bu konferans geleneksel olarak her sene düzenlenen dünyaca ünlü Kahire Kitap Fuarı günlerinde yapılmaktadır.

kahire

Risale-i Nur ve Çağdaş Dînî Üslubun Tecdidi konulu konferansa başta Mısır, Fas, Cezayir, Sudan, Ürdün ve Türkiye’den çok sayıda  akademisyen, ilim ve fikir ehli tebliğleriyle katılırken yine bir çok akademisyen ve fikir adamı da  dinleyici olarak iştirak etti. Konferans büyük bir ilgi ile takip edildi. Konferansta Üstad’ın Abdullah Yeğin, Mustafa Sungur ve Mehmet Fırıncı gibi talebeleri ile Risale-i Nur’ları Arapçaya tercüme eden İhsan Kasım Es-Sâlihî ve Risale-i Nur üzerine çalışmalarıyla bilinen Ali Katıöz Hocaefendi de hazır bulundular.

Konferans Tertip Heyeti başkanlığını Ezher Üniversitesi Eski Rektörü ve halen Mısır Parlamentosu Diyanet Komisyonu Başkanı Prof. Dr. A. Ömer Haşim yaptı.

Ana hatları ile konferans aşağıdaki gibi üç oturumla devam etti.

Açılış Oturumu:

Kur’ân-ı Kerim Tilâveti                                      Prof. Dr. Abdülhalim Uveys
İslam Edebiyat Birliği adına açış konuşması      Prof. Dr. Abdülmü’min Yûnus
Said Nursi Hz.’nin talebesi                                 Mustafa Sungur ( Türkiye )
Said Nursi Hz.’nin talebesi                                 Abdullah Yeğin ( Türkiye )
Sempozyum Tertip Heyeti Başkanı                    Prof. Dr. A. Ömer Haşim    
Açılış Tebliği                                                      İhsan Kasım Salihi  ( Türkiye )       

Birinci Oturum:

1. S. Nursi’nin Hayatındaki dönemler                  Prof. Dr. Me’mun Cerrar ( Ürdün )
2. S. Nursi’nin Tecdîd konusunda LİDER rolü    Dr. Hatice En-Nabravi
3. İslamiyet ile diğer dinler arasındaki iletişim    Prof. Dr. Hüdâ Derviş.
4. S. Nursi’ye göre Kalkınma Projelerinin Esası  Dr. Melâl Yunus ( Cezayir )
5. Genel anlamıyla Dînî Üslup                             Ali  Katıöz ( Türkiye )
6. İslâm’a göre Uluslararası İlişkilerin Esasları    Prof. Dr. Muhammed Abdüllâtif
7. Nursi’nin Müceddidlik Yönü                            Prof. Dr. Ebu Leyle

 İkinci Oturum:

1. S. Nursi’nin dava tecrübesinde Sözler’in etkisi  Prof. Dr. Abdülmün’im Yunus.
2. Risale-i Nur’a göre kalkınma projesi                  Prof. Dr Abdülhalim Uveys.
3. Risale-i Nur ve İman yeşertmedeki etkisi           Dr. Zehran Cabir.
4. Risale-i Nur ve Gelecek Umudu                         Prof. Dr. Muhyiddin Salih (Sudan)
5. Risale-i Nur’un Rehberliği ve Projeksiyonu       Dr. Es-Sünûsi Muhammed.
6. Risale-i Nur’da İttihad-ı İslam’a Davet               Dr. Tarık Abdülcelil.
7. Risale-i Nur’un Önemi                                        Dr. Yusuf Hamdavî (Fas)
       
Tamamen dolu olan salonda, birbirinden ilginç tebliğ ve sunumlar yapan konuşmacıların, tüm konuşmalarını burada arz etmek mümkün olmadığından sadece birkaç tebliğin özeti ile yetinilecektir.
Hatice Nebravi :

‘ Said Nursi’nin Tecdîddeki Liderlik Rolü ’ konulu tebliğinde geri kalmışlığın sebeplerini analiz etti. Nebravi tebliğinde, Bediüzzaman’ın eserlerinde göstermiş olduğu hedeflerle “ geri kalmışlığa son veren yeniden yapılanma ”  modeli ile,
• Müslümanlara, ‘ ilmî kalkınmanın yolunu açtığını ’ 
• ‘ İnancı güçlendirdiğini ’
• ‘’ İmana dayalı hayat tarzını yaşama yollarını gösterdiğini ’’
• ‘‘ Siyasi anlayışta büyük değişiklikler kazandırdığını ’’
• ‘’ Farklı ve ümit vaad eden bir iktisadî anlayış getirdiğini ’’
• “ Kadın problemleri konusunda dengeli bir çözüm yaklaşımı sergilediğini ’’
• ‘’ Kur’ânı uygulanabilir ve yaşanabilir bir anlayışla tefsir ettiğini ’’ dile getirdi.

İhsan Kasım Sâlihî:

‘ Bediüzzaman ve Davası ’  konulu tebliğinde,

• Bu dava hakkındaki zorlukları, meşakkatleri, çile ve ıstırapları,
• Bediüzzaman’ın davasının, saf, ‘ Kur’ân ve Sünnet inancına ’ dayalı olduğunu, 
• Akla, mantığa ve bilime dayalı olduğunu, 
• Bediüzzaman’ın ekolünün, ifrat ve tefritten uzak olduğunu,
• Onun davasının çağın anlayışına en uygun bir model olduğunu izah etti.

Ezher Üniversitesin E. Rektörü ve Mısır Parlamentosu Diyanet Komisyonu başkanı  Prof. Dr. A. Ömer Haşim açılış konuşmasında şu tespitlerde bulundu:
 
• Said Nursi Hz. tarihin kaydettiği ender şahsiyetlerden biridir. Ve bu zat, “ Allah ( c.c. ) her yüz senede bir müceddid gönderir ve yüce dinini tecdid eder ” hadis-i şerifine mazhardır.
• Bir dava; ihlas ile samimi bir kalpten çıkarsa, Kur’âna  ve Sünnete dayanırsa ebedîleşir. Çünkü Kur’ân ebedîdir. O’na dayanan da ebediyete mazhardır… İşte Said Nursi’nin davası bu yönüyle ebedîdir..
•  “ Cenab-ı Hak bu üstün şahsiyeti ( Said Nursi Hz.’lerini ) göndererek; parça parça olmuş  bu ümmetin, yeniden ‘ birlik ve beraberliğini sağlayacak ’ sağlam temelleri atmıştır. Yakın bir zamanda bunun tahakkuk ettiğini göreceksiniz.”
• Allah ( c.c. ) nurunu  tamamlayacaktır…

 

Resimler…

 

 

kahire1

kahire2kahire3kahire3kahire4

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir