Herşeyin Allah’ın birliğine nasıl işaret ettiğini izah ve ispat etme amacıyla yazılmıştır.Hz Muhammed (a.s.v) Efendimiz’in peygamberliğinin ispatı amacıyla yazılmıştır.Ahiret inancının, öldükten sonra dirilmenin ispatına yönelik yazılmıştır.“Allah’tan başka ilah yoktur” cümlesinin ifade ettiği manaları ispat etmek gibi değişik bazı konuları içermektedir.Peygambere iman, ahirete iman, dua, insanın mahiyeti, içtihat gibi pekçok farklı konuların işlendiği bir risaledir.Dünya sevgisinin kötülüğü, kendiliğinden oluş ve tabiatçılığın yanlışlığı gibi birbirinden farklı konularda yazılmıştır.
İnsanın mahiyeti, dünyaya ait şeylerin kaybolmasının yersizliği, Allah’tan başkasını büyük görmeme, dünyanın geçiciliği, öldükten sonra insanın cismiyle dirileceği ve insanın kıymeti gibi muhtelif konuları içeren bir eserdir.


İmani ve ahlaki muhtelif konuların ele alındığı bir eserdir..


Yaratılan her şeyin Allah’ın isimlerini gösterdikleri, benliğin mahiyeti, hiçbir kimsenin Allah’tan şikayete hakkı olmadığı gibi farklı konuları içermektedir.


İnsanı hayvandan ayıran özellikler, insanın mahiyeti, kulluk vazifeleri gibi konuları elen alan bir eserdir.


Dua ve Allah’ın isimlerinin hakikatleri gibi muhtelif konuları izah eder.


Tabiat, maddenin ezeliyeti gibi konuları içeren bir eserdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir