Mealli Kur’an Kerim

///Mealli Kur’an Kerim
Sesli Kuran-i Kerim Dosyaları

Saad El Gamidinin Okuduğu Hayri Küçük Denizin mealini sölediği, Kur’an-i Kerimin tamamını bilgisayarınıza indirebilirsiniz..
1437.jpg

   1. Fatiha Süresini indirmek için tıklayınız!
   2. Bakara Süresini indirmek için tıklayınız!
   3. Al-i İmran Süresini indirmek için tıklayınız!
   4. Nisa Süresini indirmek için tıklayınız!
   5. Maide Süresini indirmek için tıklayınız!
   6. Enam Süresini indirmek için tıklayınız!
   7. Araf Süresini indirmek için tıklayınız!
   8. Enfal Süresini indirmek için tıklayınız!
   9. Tövbe Süresini indirmek için tıklayınız!
   10. Yunus Süresini indirmek için tıklayınız!
   11. Hud Süresini indirmek için tıklayınız!
   12. Yusuf Süresini indirmek için tıklayınız!
   13. Rad Süresini indirmek için tıklayınız!
   14. İbrahim Süresini indirmek için tıklayınız!
   15. Hicr Süresini indirmek için tıklayınız!
   16. Nahl Süresini indirmek için tıklayınız!
   17. İsra Süresini indirmek için tıklayınız!
   18. Kehf Süresini indirmek için tıklayınız!
   19. Meryem Süresini indirmek için tıklayınız!
   20. Taha Süresini indirmek için tıklayınız!
   21. Enbiya Süresini indirmek için tıklayınız!
   22. Hacc Süresini indirmek için tıklayınız!
   23. Müminun Süresini indirmek için tıklayınız!
   24. Nur Süresini indirmek için tıklayınız!
   25. Furkan Süresini indirmek için tıklayınız!
   26. Şuara Süresini indirmek için tıklayınız!
   27. Neml Süresini indirmek için tıklayınız!
   28. Kasas Süresini indirmek için tıklayınız!
   29. Ankebut Süresini indirmek için tıklayınız!
   30. Rum Süresini indirmek için tıklayınız!
   31. Lokman Süresini indirmek için tıklayınız!
   32. Secde Süresini indirmek için tıklayınız!
   33. Ahzab Süresini indirmek için tıklayınız!
   34. Sebe Süresini indirmek için tıklayınız!
   35. Fatır Süresini indirmek için tıklayınız!
   36. Yasin Süresini indirmek için tıklayınız!
   37. Saffat Süresini indirmek için tıklayınız!
   38. Sad Süresini indirmek için tıklayınız!
   39. Zumer Süresini indirmek için tıklayınız!
   40. Mümin Süresini indirmek için tıklayınız!
   41. Fussılet Süresini indirmek için tıklayınız!
   42. Şura Süresini indirmek için tıklayınız!
   43. Zuhruf Süresini indirmek için tıklayınız!
   44. Duhan Süresini indirmek için tıklayınız!
   45. Casiye Süresini indirmek için tıklayınız!
   46. Ahkaf Süresini indirmek için tıklayınız!
   47. Muhammed Süresini indirmek için tıklayınız!
   48. Fetih Süresini indirmek için tıklayınız!
   49. Hucurat Süresini indirmek için tıklayınız!
   50. Kaf Süresini indirmek için tıklayınız!
   51. Zariyat Süresini indirmek için tıklayınız!
   52. Tur Süresini indirmek için tıklayınız!
   53. Necm Süresini indirmek için tıklayınız!
   54. Kamer Süresini indirmek için tıklayınız!
   55. Rahman Süresini indirmek için tıklayınız!
   56. Vakıa Süresini indirmek için tıklayınız!
   57. Hadid Süresini indirmek için tıklayınız!
   58. Mücadile Süresini indirmek için tıklayınız!
   59. Haşr Süresini indirmek için tıklayınız!
   60. Mümtehine Süresini indirmek için tıklayınız!
   61. Saff Süresini indirmek için tıklayınız!
   62. Cuma Süresini indirmek için tıklayınız!
   63. Münafikun Süresini indirmek için tıklayınız!
   64. Teğabün Süresini indirmek için tıklayınız!
   65. Talak Süresini indirmek için tıklayınız!
   66. Tahrim Süresini indirmek için tıklayınız!
   67. Mülk Süresini indirmek için tıklayınız!
   68. Kalem Süresini indirmek için tıklayınız!
   69. Hakka Süresini indirmek için tıklayınız!
   70. Mearic Süresini indirmek için tıklayınız!
   71. Nuh Süresini indirmek için tıklayınız!
   72. Cin Süresini indirmek için tıklayınız!
   73. Müzemmil Süresini indirmek için tıklayınız!
   74. Müddesir Süresini indirmek için tıklayınız!
   75. Kıyamet Süresini indirmek için tıklayınız!
   76. İnsan Süresini indirmek için tıklayınız!
   77. Mürselat Süresini indirmek için tıklayınız!
   78. Nebe Süresini indirmek için tıklayınız!
   79. Naziat Süresini indirmek için tıklayınız!
   80. Abese Süresini indirmek için tıklayınız!
   81. Tekvir Süresini indirmek için tıklayınız!
   82. İnfitar Süresini indirmek için tıklayınız!
   83. Mutaffifin Süresini indirmek için tıklayınız!
   84. İnşikak Süresini indirmek için tıklayınız!
   85. Büruc Süresini indirmek için tıklayınız!
   86. Tarık Süresini indirmek için tıklayınız!
   87. Ala Süresini indirmek için tıklayınız!
   88. Gaşiye Süresini indirmek için tıklayınız!
   89. Fecr Süresini indirmek için tıklayınız!
   90. Beled Süresini indirmek için tıklayınız!
   91. Şems Süresini indirmek için tıklayınız!
   92. Leyl Süresini indirmek için tıklayınız!
   93. Duha Süresini indirmek için tıklayınız!
   94. İnşirah Süresini indirmek için tıklayınız!
   95. Tin Süresini indirmek için tıklayınız!
   96. Alak Süresini indirmek için tıklayınız!
   97. Kadir Süresini indirmek için tıklayınız!
   98. Beyyine Süresini indirmek için tıklayınız!
   99. Zilzal Süresini indirmek için tıklayınız!
   100. Adiyat Süresini indirmek için tıklayınız!
   101. Karia Süresini indirmek için tıklayınız!
   102. Tekasür Süresini indirmek için tıklayınız!
   103. Asr Süresini indirmek için tıklayınız!
   104. Hümeze Süresini indirmek için tıklayınız!
   105. Fil Süresini indirmek için tıklayınız!
   106. Kureyş Süresini indirmek için tıklayınız!
   107. Maün Süresini indirmek için tıklayınız!
   108. Kevser Süresini indirmek için tıklayınız!
   109. Kafirun Süresini indirmek için tıklayınız!
   110. Nasr Süresini indirmek için tıklayınız!
   111. Tebbet Süresini indirmek için tıklayınız!
   112. İhlas Süresini indirmek için tıklayınız!
   113. Felak Süresini indirmek için tıklayınız!
   114. Nas Süresini indirmek için tıklayınız!
 • Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir