Sohbetlerimiz

/Sohbetlerimiz

Ramazan Risalesi

11 Ağustos 2010 0

 Ramazan-ı Şerif, bu fâni dünyada, fâni ömür içinde ve kısa bir hayatta, bâki bir ömür ve uzun bir hayat-ı bâkiyeyi tazammun eder, kazandırır. Evet, birtek…

Hikmetü’l-İstiâze

23 Temmuz 2010 0

  Dalalet ve şer tahribdir derken; yukarıda söylediğmiz gibi, evvela insanın kendi fıtratını tahrib eder ve bir zina yüzünden nice kan davaları olur ve niceleri…

İkinci Lem’a

5 Nisan 2010 0

  Başımıza her ne cihetten bir musîbet, bela, hastalık, sıkıntı gelecek olsa; ilk işimiz; Eyyûb as. gibi bu musîbetin azîm mukâfatını düşünmek ve bunun Rabbimizi…

Birinci Lem’a

1 Nisan 2010 0

Yunus as. başına gelen bu hadisede kendine mahsus bir olay olduğunu gördü. Kalbinde nur-u tevhid ile bu hususi hadisedeki ehadiyet sırrını gördü; tek melce Allah…

Namaz Tesbihatı

26 Mart 2010 0

33 er defa subhanellah, elhamdülillah, allahu ekber lerden sonra yapılan dualar, mahsulatı toplamak gibidir; namaz kılarak Cenab-ı Hakla göruşmek ve konuşmak, yani tarlayı ekmek gerçekleşir;…

Nasılki akılsız zengin fakir olur, ona buna muhtaç olur, ondan bundan dilenir hakarete maruz kalır; sabrını yanlış kullanmakda böyledir. O zaman hem geçmişden elem alırız, hem…