Risale-i Nur Külliyati

/Risale-i Nur Külliyati

Haşir akidesinin, pek çok ruhî faidelerinden ve hayatî neticelerinden bir tek netice-i câmiayı ihtisar ile beyan ve hayat-ı insaniyeye hususan hayat-ı içtimaiyesine ne derece lüzumlu…

Muhabbet Bahsi

15 Ekim 2011 0

 ”Muhabbet İhtiyari değil.”   Diyorsunuz ki: Muhabbet, ihtiyarî değil.Hem ihtiyac-ı fıtrîye binaen, leziz taamları ve meyveleri severim. Peder ve vâlide ve evlâdlarımı severim.Refika-i hayatımı severim.Dost…

İbadetin mânâsı şudur ki: Dergâh-ı İlâhîde abd kendi kusurunu ve acz ve fakrını görüp kemâl-i Rububiyetin ve kudret-i Samedâniyenin ve rahmet-i İlâhiyenin önünde hayret ve…

  Ölüm, ebedi yok olmak üzere yapılan bir idam ve hiçlik değildir. Ölüm, şu dünya kışlasından cennet vatanına bir terhis ve tezkeredir. Bir mekan değiştirmektir.…

Ramazan Risalesi

11 Ağustos 2010 0

 Ramazan-ı Şerif, bu fâni dünyada, fâni ömür içinde ve kısa bir hayatta, bâki bir ömür ve uzun bir hayat-ı bâkiyeyi tazammun eder, kazandırır. Evet, birtek…

Hikmetü’l-İstiâze

23 Temmuz 2010 0

  Dalalet ve şer tahribdir derken; yukarıda söylediğmiz gibi, evvela insanın kendi fıtratını tahrib eder ve bir zina yüzünden nice kan davaları olur ve niceleri…

İkinci Lem’a

5 Nisan 2010 0

  Başımıza her ne cihetten bir musîbet, bela, hastalık, sıkıntı gelecek olsa; ilk işimiz; Eyyûb as. gibi bu musîbetin azîm mukâfatını düşünmek ve bunun Rabbimizi…

Birinci Lem’a

1 Nisan 2010 0

Yunus as. başına gelen bu hadisede kendine mahsus bir olay olduğunu gördü. Kalbinde nur-u tevhid ile bu hususi hadisedeki ehadiyet sırrını gördü; tek melce Allah…