Risale-i Nur’da Kuran

Home /Kur'an-i Kerim/Risale-i Nur'da Kuran

Haşir akidesinin, pek çok ruhî faidelerinden ve hayatî neticelerinden bir tek netice-i câmiayı ihtisar ile beyan ve hayat-ı insaniyeye hususan hayat-ı içtimaiyesine ne derece lüzumlu…