Genel

/Genel

Haşir akidesinin, pek çok ruhî faidelerinden ve hayatî neticelerinden bir tek netice-i câmiayı ihtisar ile beyan ve hayat-ı insaniyeye hususan hayat-ı içtimaiyesine ne derece lüzumlu…

  Sath-ı arz bir mescid, Mekke bir mihrap, Medine bir minber;   o burhan-ı bâhir olan Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselâm   bütün ehl-i imana imam,bütün insanlara…

Dünyevî Meşgale

7 Ekim 2009 0

  Demek, ey nefsim, hayat-ı dünyeviyeyi gaye-i maksat yapsan ve ona daim çalışsan, en ednâ bir serçe kuşunun bir neferi hükmünde olursun. Eğer hayat-ı uhreviyeyi…

  Resûlullah Sallallahu Aleyhi Vessellem buyurdular ki:     “İşte bereket ayı olan Ramazan geldi. Artık Allah’ın rahmeti sizi kuşatır. O ay, yeryüzüne bol bol…

2009 İstanbul İmsakiye

21 Ağustos 2009 0

Hicrî 1430, Miladi 2009 Senesi, İstanbul için Ramazân-ı Şerif İmsakiyesi                   

2009 Ankara İmsakiye

21 Ağustos 2009 0

Hicrî 1430, Miladi 2009 Senesi, Ankara için Ramazân-ı Şerif İmsakiyesi