Makalelerde

//Makalelerde

Tebliğ ve Nasihat

17 Ağustos 2010 0

  Peygamberimiz müminleri ilim ve hikmetle irşat eder, bu irşadını delillere dayandırırdı. Tebliğ mesleğinin yolu, “Acz, fakr, şefkat ve tefekkür” yoludur. Bu dâvâ, iman kurtarma…