Tevafuk Mucizesinden Bir Katre

/, Sohbetlerimiz, yirmibesincisozmakale/Tevafuk Mucizesinden Bir Katre
Kur-an-ı Kerim’de 422.sahifeyi incelediniz mi?         

 

 

422sayfa
 

 

 

Tevafuk, iki şeyin birbirine uygun ve denk gelmesi demektir. Hususen tesadüfe verilme ihtimali olmayan ve arkasında İlâhî bir kasıt ve iradenin varlığı hissedilen denk gelmelere tevafuk denir.

 

Kur’an’daki tevafuk mucizesi ise; Kur’an’da bulunan toplam 2806 adet “Allah” lafzının bazı müstesnalar hariç birbiriyle tevafuk etmesidir. Kur’an’ın 604 sayfasının çoğunda “Allah” lafzı mükerrer olarak geçmektedir.

 

Bu lafızlar, har sayfada ya alt alta, ya karşılıklı sayfalarda üst üste, ya da bir yaprağın iki sayfasında sırt sırta gelerek, ya da sayfalar arasında birbirine tevafuk etmektedir. Rab, Kur’an ve Resul kelimelerinde de aynı tevafuk olduğu gibi daha başka tevafuk çeşitleri de vardır.

 

Kur’an’ın yazısında olan bu mucizesini ilk olarak geçen asırda Üstad Bediüzzaman Hz. keşfetmiştir. Maddeci dinsiz felsefenin insanları derinden etkilediği ve akılları gözlerine inmiş ve görmediğine inanmayan veya inanmakta zorlanan insanların yaşadığı böyle bir asırda Kur’an’ın gözlere hitab eden tevafuk mucizesinin ortaya çıkması gayet manidardır ve tamamen Allah’ın bir lütfudur.

 

Bu konuya dair Bediüzzaman Hz. mealen şunları söyler:

 

“Kur’an-ı Mucizül Beyan’ın mucizelik yönlerinden göz ile görünecek kısmının beş altı vechinden bir vechini gösterecek yeni bir Kur’an Elhamdülillah yazıldı. Ümmetçe Hafız Osman hattıyla makbul Kur’an’ın aynı sayfalarını ve satırlarını muhafaza etmekle beraber. Allah lafzı Kur’an’da toplam 2806 defa tekerrür ettiği halde nâdir ve nükteli müstesnalar hariç kalıp geri kalanı tevafuk ettiğini anladık. Sayfa ve satırlarını değiştirmedik. Yalnız tanzim ettik. O tanzimden harika bir tevafuk ortaya çıktı. Yazdığımız Kur’an’ın parçalarını bir kısım ehli kalp görmüş, Levh-i Mahfuz hattına yakın olduğunu kabul etmişler.”

(Bkz. Mektubat, Fihriste-i Mektubat ve Rumuzat-ı Semaniye)

 

Bir misal olarak 422. sayfayı birlikte inceleyelim;

Allah lafızlarını sayalım; sayfanın üstünde ilk kısımda 5 adet değil mi? Bu, İslamın şartına işarettir. İkinci 6 ise, imanın şartına işarettir. Alt alta Allah lafzı toplam 11 adet. Altta aynı sırada hüve var gördünüz mü? Kırmızı ile yazılı, Arapça da işaret zamiridir. Manası: O, demektir ki; Allah demektir; 

 

Cifir ebced ilminde, Arabça harflerin birer rakam karşılıkları vardır. Elif=1 Be=2 He=5 Vav=6.

Hüve nin, ilk harfi he dir rakamı 5 tir. Vav in, rakamı 6 dır. Rakamların toplamı 11 dir. Üstündeki Allah lafızlarının adedi de 11 dir.

 

Bu sahife de toplam 16 adet Allah lafzı vardır. Kur’an-ı Kerim’de 604 sahife var, bu sahifeden başka hiçbir sahife 16 veya daha fazla Allah lafzı yoktur. Allah lafzının en çok olduğu sahife burasıdır, bunu iki türlü anlayabilriz, bir yol uzundur; tüm sahifelere tek tek bakarak Allah lafızlarını sayabiliriz.

 

Diğer yolu ise; bu sahifedeki bir ayetin işaretine bakarak anlayabiliriz. Huve nin üzerinde: “Ya eyyühellezine amenüzkürüllahe zikran kesira”, ayeti var.

“Ey iman edenler! Allah’ı çok çok zikr edin.” Allah, bizden kendisini çok zikr etmemizi isterken, kendisi de kendini en çok bu sahifede zikr ediyor.

 

İlk 5 adet Allah lafzının altındaki satıra dikkatle bakınız, ne kadar girift ve sıkışık. “Vekane emrullahi mefula”ya kadar ne kadar sıkşık ve girift. Dikkat ederseniz, diğer yerlere nisbeten biraz daha zor okunur . Bu ayette Efendimiz a.s.v’ın evlatllığı olan Hz.Zeyd’ in, hanımı Hz.Zeyneb’i boşayacağı ve onunla Peygamber Efendimiz a.s.v’ın evleneceği meselesi vardır. Araplar’da evlatlığın boşadığı ile evlenmek ayıplanan ve yanlış bir anlayıştı. Aslında ahlakca bir Peygambere eş olmaya layık olan Zeyneb validemizin, Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam ile evlenmesi durumunda, muşriklerin ve münafıkların çıkaracakları fitnelerden dolayı, Efendimiz a.s.v manen çok sıkılmıştır.

Ayetteki sıkışıklığın hattı denk getirmek gibi maslahatı yoktur, aksine Efendimiz Aleyhisselatu Vesselamın manen sıkıntısına ortak oluyor.

 

Bu ayetin sonundaki: “Ve kane emrullahi mefula” ya bakınız ne kadar seyrek ve rahat, fark ettinizmi? İşte o, Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam emre itaat ettigi, Allah’ın emrini yerine getirdiğinin, Efendimiz a.s.v’daki manevi ferahlığının göstergesi olduğu gibi, Efendimiz a.s.v’ın manen rahatlığına Kur’an-ı Kerim hattıyla ortak olmasıdır.

 

 

Bu hattaki Kur’an-ı Kerim’in hattinda ki bu tarz görüntüler başdan sona bu manadadır. Ne vakit azab ayetleri gelse, Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam ümmetine şefkatinden manen mutessir olurdu. Ne vakit müjdeli ayetler gelse, ümmetine olan şefkatinden manen memnun ve mesrur olurdu. Bu hattaki Kur’an-ı Kerim de bu haller baştan sona mevcuttur ve bu manadadır.

 

Bu sahifenin en alttın da ikinci satırın başında, “zikran kesira” var. Manası: çokça zikret demektir. Tek başına bu kelimeyi okusak çokça zikret. Şu mukadder sual akla gelir, “kimi?” Öncesinde “Allah” var, üstünde “Allah” var.  ve sayfayı çevirip bakarsanız, bu kelimenin hemen arkasında da “Allah” lafzını bulursunuz. “zikran kesira”nın tam arkasında da Allah yazar. Sanki Allah zikri kendinden başkasına gitmesini engelliyor.

 

422-421sayfa

 

Altında da “melaike” kelime si var ki; imanın ikinci rüknü, meleklere imandır.

 

 

…Risale-i Nur’un Mu’cizat-ı Kur’ân’iye ve Rumuzât-ı Semâniye risaleleriyle ve Risale-i Nur gül fabrikasının serkâtibi gibi kahraman kardeşlerin ve şakirtlerin fevkalâde gayretleriyle Asr-ı Saadetten beri böyle hârika bir surette mucizeli olarak yazılmasına hiç kimse kadir olmadığı halde Risale-i Nur’un kahraman bir kâtibi olan Hüsrev’e “Yaz!” emir buyurulmasıyla, Levh-i Mahfuzdaki yazılan Kur’ân gibi yazılması ve Kur’ân-ı Azîmüşşanın hak kelâmullah olduğunu ve bütün semâvî kitapların en büyüğü ve en efdali ve bir Fâtiha içinde binler Fâtiha ve bir İhlâs içinde binler İhlâs ve hurufatının birden on ve yüz bin ve binler sevap ve hasene verdiklerini hiç görülmedik ve işitilmedik pek güzel ve hârika bir sûrette târif ve ispat eden ve Kur’ân-ı Mûcizü’l-Beyanın,… (Osm.şualar 1 s.260-261)

 

Bu Kur-an levh-i mahfuzda Meleklerin yazdığı kur-an’a bakarak ona yakin benzetilmeye çalışılarak yazılmış bir Kur’an-ı Kerim’dır. Ne kadar nankörüz! Elimizde paha biçilmez güzellikler ve hakikatler var.

Haberimiz bile yok biz başka şeylere iltifat ediyoruz.

 

  

Sayfaları bilgisayar ortamında incelemek için, Hayrat Neşriyat web sitesinde yayımlanan tevafuklu Kur’an Okuma sayfasını kullanabilirsiniz.

ilgili sayfaya direkt erişim için aşağıdaki bağlantıyı tıklayınız;

 

Tevafuklu Kur’an

 

Tevafuk ile ilgili daha geniş bilgi ve Kur’an-ı Kerim’deki tevafuklerı incelemek için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz;

 

www.kuranvetevafuk.com

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir