• Bu konu 9 yanıt içerir, 5 izleyen vardır ve en son Anonim tarafından güncellenmiştir.
11 yazı görüntüleniyor - 1 ile 11 arası (toplam 11)
 • Yazar
  Yazılar
 • #639967
  Anonim

  Esir maddesi nedir ?USTADIN bu konuyla ilgili aciklamalari yoktan var edilen
  maddemidir? neden esir maddesi?

  #695589
  Anonim

  http://www.forumrisale.com/sorularla_risale_i_nur_bediuzzaman/3589-seyden_herseyi/

  bu konu burada da belirtilmişti tetik kardeşim isterseniz bu linkten istifade edebilirsiniz

  #695591
  Anonim

  Maddenin atomdan da küçük yapı taşıdır zerre de denildiğini sanıyorum. Bana en küçük yapı taşıdır denildiğinde ben atom a mı esir maddesi demiş üstad dedim hayır ondan da küçük dediler. Üstadın kendi keşfi olduğunu söylediler.

  #695593
  Anonim

  hımmm abi zaten atom da proton ve elektronlardan oluşmuyor mu mantıken ve fennen atom parçalanabiliyo o halde???????????

  #695616
  Anonim

  proton ve notron kendi başına bi işe yaramıyor onlar atomun elemanları tek başına işe yarayan “yapı” atom o nedenle maddenin en küçük yapı taşı veya birimi deniliyor.

  #695620
  Anonim
  nurhadimi;21011 wrote:
  http://www.forumrisale.com/sorularla_risale_i_nur_bediuzzaman/3589-seyden_herseyi/

  bu konu burada da belirtilmişti tetik kardeşim isterseniz bu linkten istifade edebilirsiniz

  :p selam ve dua ile nurhadimi kardes

  #695642
  Anonim

  Bütün kainattı kaplamış olan latif bir madde bununla beraber bir çok bilim adamı bu maddenin varlığını kabul etmekde . Elektrik ve bu gibi maddelerin hareketini sağlamakda. Mesela yeryuzundeki seslerin ve görüntülerin uzayda dahi yankı bulması bu madde vasıtasıyla olmakda. Şu anda bilim geçmişdeki görüntüleri ve sesleri nasıl yakalayabileceğini araştırmakda…

  #695665
  Anonim

  “Seni her türlü kusur ve noksandan tenzih ederiz.”

  evet Cenab-i Hak kainatta zerre kadar yeri bos birakmamistir Subhanallah

  anladigim kadar ile 30. lema da bu konuya deginiliyor
  esir maddesine dair bir tarif yapilmis

  Hem insanların bir kısmı, güya daha ileri görüyor gibi, daha ziyade cahilâne bir dalâletle, Sâni-i Zülcelâlin gayet lâtif, nâzenin, mutî, musahhar bir sahife-i icraatı ve emirlerinin bir vasıta-i nakliyâtı ve zayıf bir perde-i tasarrufâtı ve lâtif bir midâd-ı (mürekkep) kitabeti ve en nâzenin bir hulle-i îcâdâtı ve bir mâye-i masnuatı ve bir mezraa-i hububatı olan esir maddesini, cilve-i rububiyetine aynadarlık ettiği için, masdar ve fâil tevehhüm etmişler. Bu acip cehalet, hadsiz muhalleri istilzam ediyor.

  Çünkü esir maddesi, maddiyyunları boğduran zerrat maddesinden daha lâtif ve eski hükemanın saplandığı heyulâ fihristesinden daha kesif, ihtiyarsız, şuursuz, câmid bir maddedir.

  Bu hadsiz bir surette tecezzî ve inkısam eden ve nâkillik ve infial hassasıyla ve vazifesiyle teçhiz edilen bu maddeye, belki o maddenin zerreden çok derece daha küçük olan zerrelerine, herşeyde herşeyi görecek, bilecek, idare edecek bir ihtiyar ve bir iktidar ile vücut bulan fiilleri, eserleri isnad etmek, esirin zerreleri adedince yanlıştır.
  kaynak http://www.risaleinur.com.tr/kulliyat/0819.html

  Bu sırrı da Bediüzzaman Hazretleri şöyle açıklamaktadır: “Cenab-ı Hakk’ın arşı, su hükmünde olan şu esir maddesi üzerinde imiş. Esir maddesi yaratıldıktan sonra Sani’in ilk icatlarının tecellisine merkez olmuştur. Yani esiri halk ettikten sonra cevahir-i ferde kalbetmiştir. Sonra bir kısmını kesif kılmıştır ve bu kesif kısmından meskun olmak üzere yedi küre yaratılmıştır. Arz, bunlardandır.” Buradan da anlaşılacağı üzere esir maddesi, bütün eşyanın özüdür; her şey ondan yaratılmıştır. Esir maddesine ilk hareket emrini veren de maddeyi yaratan Allah’tır.

  Öte yandan, belki de tüm zihinlerin muamması durumundaki insanın yaratılışı da esir maddesinin anlaşılmasıyla açıklığa kavuşmuş olacaktır. Zira insanı oluşturan maddelerin kainatı da oluşturduğunu bilmekteyiz. Yani insanın vücudunda bulunan her türlü madde, kainatta da bulunmaktadır. Şu halde esir maddesi gibi bir maddenin de insanın bünyesinde olması, aynı zamanda kainatta da olmasını gerekli kılmaktadır. Dolayısıyla insanı çözmek isteyen bilimin, öncelikle esir maddesini çözmesi muhakkaktır.

  Esir maddesinin bu denli bir öneme sahip olması, Bediüzzaman’ın ifadesiyle “İsm-i Kayyum’un cilvesine baktırmak için”dir. Cenab-ı Hakk’ın bu isminin en kısa ve açık anlamı ise şudur: Her şeye her hususta iktidarı olan. Esir gibi günümüz teknolojisinin bile tam olarak çözemediği bir zerreye yön verebilen Kudret’in azameti, herhalde, materyalist felsefenin cinayetvari söylemleri karşısında elbette sesini mutlaka duyurmak ister ve duyuracaktır.

  Aslında konunun özünü esir maddesinin var olup olmadığı ya da tanımı oluşturmuyor. Burada dikkat çekilmek istenen asıl nokta, esir maddesinde olduğu gibi, maddecilerin tabiatı anlamlandırırken metot olarak benimsedikleri yolun yanlışlığıdır. Nitekim manevi unsurların her hangi bir belirleyiciliğinin olmadığı metotların gerçeğe uzanmada ne kadar zorlandığı yadsınamaz bir gerçektir. Binaenaleyh, tabiatta gerçekleşen her olayda yüce bir ‘Yaratıcı’nın sikkesini müşahede etmek, çözülemez gibi görünen tüm problemlerin çözümünü beraberinde getirecektir. Dolayısıyla tabiat ya da geniş manada kainat, Allah’ın varlığını ‘iki kere iki dört edercesine’ ispatlayacaktır.

  Sonuç olarak, esir maddesi gibi bir çok kainat gizeminin anlaşılması, tabiata ‘İman’ gözüyle bakmakla mümkündür. Takdir edilmelidir ki; yüce Allah, kainattaki her eşyanın ruhuna kendi sanatını ve ismini nakşetmiştir, önemli olan bu nakışların okunabilmesidir.
  alinti

  rabbim ism-i Kayyum durbunuyle bakmayi nasip eylesin

  #695670
  Anonim
  Tarihci;21058 wrote:
  proton ve notron kendi başına bi işe yaramıyor onlar atomun elemanları tek başına işe yarayan “yapı” atom o nedenle maddenin en küçük yapı taşı veya birimi deniliyor.

  emin misiniz işe yaramadıklarına dair iddianızda

  elektron ışımaları bir elektronun bir ışıma yapıp koparıldığında yaydığı enerji hakkında bilginiz vardır eminim

  ya da elektron üzerinde yapılan son çalışmalar

  ya da elektrik enerjisi neden eksiden artıya doğru akar

  ya da insan stresli olduğunda neden toprakla temasa geçmelidir

  ya da hücreye alınacak besin bile yük uyumu yoksa neden alınmaz

  daha birçok soru üretebilirim

  #695671
  Anonim

  hımmm üstad bunu keşfedeli asır oluyor ancak atom üzerindeki iddialar hala sadece teori???????????

  #695679
  Anonim
  nurhadimi;21135 wrote:
  emin misiniz işe yaramadıklarına dair iddianızda

  elektron ışımaları bir elektronun bir ışıma yapıp koparıldığında yaydığı enerji hakkında bilginiz vardır eminim

  ya da elektron üzerinde yapılan son çalışmalar

  ya da elektrik enerjisi neden eksiden artıya doğru akar

  ya da insan stresli olduğunda neden toprakla temasa geçmelidir

  ya da hücreye alınacak besin bile yük uyumu yoksa neden alınmaz

  daha birçok soru üretebilirim

  işe yaramıyor derken, bu işlevlerini kastetmedim elbette işe yarıyor yoksa neden neden varetsin Allah..

  kastım şuydu, atomlar bir araya gelerek elementleri ve madde dediğimiz eşyayı oluşturuyor, notronlar protonlar tek başlarına bir araya gelerek madde oluşturabiliyorlar mı? o nedenle maddenin en küçük yapı taşı, notron veya proton değil, atom kabul ediliyor..

11 yazı görüntüleniyor - 1 ile 11 arası (toplam 11)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.