Alemlere Rahmet Oluşu

///Alemlere Rahmet Oluşu


Hz. Muhammedin (asm.) alemlere rahmet oluşu ne demektir?


Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammedin alemlere rahmet olarak gönderildiğini ifade eder. (Enbiya Sûresi, 107)


Yağmur nasıl ki bir rahmettir, yeryüzünün hayat bulmasına sebep

olur, öyle de, Hz. Muhammed dahi insanlığın manen hayat bulmasına sebep olmuştur ve olmaya devam etmektedir.

Onun getirdiği din ile insanlığın mühim bir kısmı puta tapmaktan, vahşetten, bedevilikten kurtulmuştur.


Onun engin şefkatini, sınırsız merhametini gösteren bir kaç olaya bakalım. Mesela:


-Tufeyl bin Amr, Resulullaha gelir, kabilesinin İslama girmeyi reddettiğini söyler ve onlar için beddua talebinde bulunur. Hz. Peygamber ellerini kaldırır ve söyle dua eder: “Allah’ım, onlara hidayet ver, onları imana getir.”


-Benzeri bir durum Sakif kabilesi için söz konusu olur. Yapılan savaşta Sakif okçuları Müslümanlara hayli zarar vermiştir. Sahabeden bir kısmı, “Ya Resulullah Sakif kabilesinin okları bizi yaktı, onlara beddua et!” deyince, Resulullah şu duayı yapar: ‘’Allah’ım, Sakife hidayet ver!”


-Hımar isimli birisi müzmin sarhoştur. Kendisi bu yüzden bir kaç defa cezalandırılmıştır. Yine bir ceza uygulanacağı sırada, oradakilerden birisi ona lanet okur. Hz. Peygamber hemen müdahale eder, “Öyle demeyin” der. Ona lanet yerine ‘Allah’ım ona merhamet et, kusurlarını affet’ deyin. Vallahi, onun hakkında benim bildiğim şudur: O, Allah ve Resulünü seviyor.


Onu öldürmek isteyenler bile onun engin merhametinden nasiplerini almışlar, onunla hayat bulmuşlardır. Mesela:


Bir sefer dönüşü Peygamber bir ağacın altında istirahat ederken bir bedevi müşrik elinde kılıçla gelir. Tam vuracağı sırada Peygamber gözlerini açar. Müşrik, “Seni benim elimden kim kurtaracak?” der. Peygamber sakin bir şekilde “Allah!” diye cevap verir. Müşrik o sırada gayptan bir darbe yemiş gibi sendeler ve kılıç elinden düşer. Peygamber kılıcı eline alır “Şimdi seni kim kurtaracak?” diye sorar. Müşrik, “Hiç kimse.” der. Peygamber, “Haydi, gidebilirsin, seni affettim” deyince bu zat Müslüman olur.


Onun “Rahmet peygamberi” oluşundan hayvanlar bile pay almışlardır. Mesela:


-Hz. Muhammed ve bazı arkadaşları bir sefer esnasında yol alırlarken ağaç altında uyuyan bir ceylana rastlarlar. Hz. Peygamber arkadaşlarına “aman rahatsız etmeyin !” der, sessizce yollarına devam ederler.


-Hz. Peygamber, kedi yüzünden bir kadının ilahi cezaya uğradığını bildirir. Bu kadın kediyi hapsetmiş, kendisi bir şey vermediği gibi, rızkını aramasına da engel olmuştur. Kedi sonunda ölür. Kadın, bu yüzden azap görecektir.


-Bir başkası ise, köpeğe yaptığı iyilik yüzünden cennete girecektir. Hz. Peygamberin bildirdiğine göre, çölde yol alan birisi iyice susamıştır. Sonunda bir kuyuya rast gelir. Aşağıya inip kanasıya su içer. Kuyudan çıktığında, susuzluktan dili sarkmış, neredeyse ölmek üzere olan bir köpek görür. Onun haline acır, tekrar kuyuya iner, ayakkabısıyla köpeğe su çıkarır, içirir. Bu fiiliyle Cenabı-ı Hakkın rızasını kazanır.

 

 

 

 

Şadi Eren (Doç.Dr.)


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir