Kur’An La Ilgili Hadisler

///Kur’An La Ilgili Hadisler

“Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğreteniniz ve öğreneninizdir.” Darimi:2/437

· “Kur’an’ı seslerinizle süsleyiniz.” Ebu Davut:2/74, Nesai;2/79

· “İçinde Kur’an’dan bir şey olmayan kişi harap eve benzer.”

Sünen-i Tirmizi; 5/177

· “Allah(c.c) yeryüzünde azabı hak etmiş olanları azaplandıracağı

zaman, Kur’an’ı öğrenmeye çalışan çocukların yüzü suyu

hürmetine azap etmekten vazgeçer.” Darimi:2/439

· “Kim Kur’an’dan bir ayet dinlerse, dinlediği ayet onun için(dünyada ve ahirette) nur olur.” Darimi:2/444

· “Şüphesiz Kur’an’ı okuyana bir sevap, onu dinleyene iki sevap vardır.

Darimi:2/444

· “Şüphesiz insanların bir kısmı Allah’ın dostlarıdır. Onlar ehl-i Kuran olanlardır.” İbn-i Mace:1/78, Darimi:2/433

· “Kur’an, Allah’a gökler, yerler ve onlarda bulunanlardan daha sevimlidir.” Darimi:2/441

· “Kur’an’ın okunduğu evin hayır ve bereketi artar, Kur’an’ın okunmadığı evin hayır ve bereketi azalır.” El İtkan-Suyuti:2/331

· “Kur’an’ı çok okuyan hafızlar Cennet ehlinin liderleri, başkanlarıdır.”

El İtkan Suyuti:2/332

· Sözlerin en hayırlısı Allahın kitabı Kur’an’dır.” Buhari:6/327, Müslim:3

· “Çocuğuna Kur’an öğreten babaya Cennette taç giydirilir.”Taberani, Evsat

· “Kim Allah’ın kitabından bir ayet öğrenirse, kıyamet günü öğrendiği bu ayet onu gülerek karşılar.” Buhari:6/327, Müslim:2/194

· Oruç ve Kur’an sahiplerine şefaat ederler.”El İtkan:2/333

· “Sizler (kıyamet günü) Allah’ın katına Kur’an’dan daha üstün bir şey ile varamazsınız.” El İtkan:2/333

· “İçinde Kur’an okunan ev, içindeki aile fertlerine (okyanuslar kadar) genişler. Melekler oraya iner, şeytanlar ise oradan kaçar. O ev hayır ve bereketle dolar. Kuran okunmayan ev, halkına daralır, melekler orayı terk eder, şeytanlar ise oraya musallat olur. O evin hayır ve bereketi kaçar.”

Tirmizi:5/18

· “Ben Kur’an’ı başkasından dinlemeyi severim.” Buhari:6/336

· Kendinizi Kur’an’a iyice alıştırınız. (onu daima okuyup müzakere ediniz) Nefsim yed-i kudretinde olan Allah’a yemin ederim ki, o Kur’an insanların kalbinden kaçması(unutulması) devenin yularından kurtulup kaçmasından daha kolaydır. Müslim:2/192


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir