Ağacın Resülullah’ın Emri ile Yürümesi

///Ağacın Resülullah’ın Emri ile Yürümesi

Küfürde direnen Rükâne, bu sefer Allah Resûlünün bir başka mucizesine şâhid oldu.

“Doğrusu ben, seninle yaptığım bu güreşe şaştım kaldım.” deyince, Allah Resûlü, “Bundan daha çok şaşılacak olanı da var; istersen sana onu da göstereyim de Allah’tan kork, davetime tâbi ol!” dedi.

Rükâne, “Nedir, o şaşılacak şey?” dedi.

Allah Resûlü, “Şu semure ağacını çağırayım. Bana geldiğini gör.” dedi.

Rükâne, “Haydi, çağır da gelsin.” dedi.

Allah Resûlü, azılı müşrikin gözü önünde semure ağacına emretti: “Allah’ın izniyle bana gel!”

Ağaç emre uyarak, yeri yara yara gelip Fahr-i Kâinat’ın karşısında durdu.

Gözleri faltaşı gibi açılan Rükâne’nin kalb gözü hâlâ kapalı duruyordu. Bu açık mucizeler karşısında yine küfürde inat etti ve, “Doğrusu, ben bugünkü gibi büyük bir sihir hayatımda görmedim!” dedi; sonra da, ağacın tekrar yerine gitmesi için emir vermesini, Peygamber Efendimizden istedi.

Allah Resûlü, ağaca “Allah’ın izniyle yerine dön.” diye emretti. Ağaç, derhal yerine döndü.

Bundan sonra Resûlullah Efendimiz, Rükâne’yi tekrar Müslüman olmaya davet etti. Ancak, o, küfürde inat etti ve davete icabet etmedi. Bunun üzerine Resûlullah’ın kendisine son sözleri şunlar oldu:

“Yazıklar olsun sana!”

Hayret ve şaşkınlık içinde kavminin yanına dönen Rükâne, başından geçenleri ve gördüklerini anlattıktan sonra, “Ey AbdiMenaf Oğulları!” dedi, “Adamınızla bütün dünyayı sihirleyebilirsiniz! Vallahi, şimdiye kadar ondan daha maharetli bir sihirbaz görmedim!”323

Hak ve hakikati kabul etmemekte her şeye rağmen inat edenler, bu inatlarında kendilerini tesellî edebilmek için her zaman çeşitli iftira ve ithamlarla İslâm dâvasını küçük düşürmek istemişlerdir; ama, her seferinde küçülenler yine kendileri olmuştur.

Bir rivayete göre, Rükâne, Mekke’nin fethine yakın Müslüman olmuştur.324

Evet, misâlde görüldüğü gibi, ağaçlar da Resûl-i Kibriya’yı tanıyor, risâletini tasdik edip emirlerini dinliyorlar.

Acaba, buna karşılık, kendilerine “insan” adını veren bir kısım kimseler, o Resûl-ü Zîşan’ı tanımazsa, ona îman etmezse, kuru ağaçtan daha edna, odun parçasından daha ehemmiyetsiz ve kıymetsiz olarak Cehennem’in ateşine lâyık olmazlar mı


Peygamberimizin Hayatı – 251


Rükane ile ilgili meselenin öncesi için aşağıdaki yazıyı okuyabilirsiniz:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir