Açıklamalı Risale-i Nur Sohbetleri

//Açıklamalı Risale-i Nur Sohbetleri

Bedîüzzaman’ın en farklı yanlarından birisi, ümit ile dinamizmi kucaklaştırmış olmasıdır.

Konunun Devamını oku »

cagdas

Talebeliğin hâssası ve şartı şudur ki: Sözler’i (Risaleleri) kendi malı ve te’lifi gibi hissedip sahib çıksın ve en mühim vazife-i hayatiyesini, onun neşir ve hizmeti bilsin. (Mektubat, 26. Mektub)

Konunun Devamını oku »

said-nursi

Peygamberimiz müminleri ilim ve hikmetle irşat eder, bu irşadını delillere dayandırırdı.

Tebliğ mesleğinin yolu, “Acz, fakr, şefkat ve tefekkür” yoludur. Bu dâvâ, iman kurtarma dâvâsı. İnsanları âhir zamanın dehşetli fitnelerinden sıyırıp, ulvî gayelere yönlendirme dâvâsı.Konunun Devamını oku »

elele

Ramazan-ı Şerif, bu fâni dünyada, fâni ömür içinde ve kısa bir hayatta, bâki bir ömür ve uzun bir hayat-ı bâkiyeyi tazammun eder, kazandırır. Evet, birtek Ramazan, seksen sene bir ömür semerâtını kazandırabilir. Leyle-i Kadir ise, nass-ı Kur’ân ile, bin aydan daha hayırlı olduğu, bu sırra bir hüccet-i kâtıadır.

rmazn

Dalalet ve şer tahribdir derken; yukarıda söylediğmiz gibi, evvela insanın kendi fıtratını tahrib eder ve bir zina yüzünden nice kan davaları olur ve niceleri katl edilir. Yada zina ile babası belli olmayan zina çocuklar ile hangi medeniyet kurulabilir? Nasıl sağlıklı bir toplum kurulabilir?

fidan

Kur’an-ı Kerim başdan sona imandan bahseder, heryerde tevhidi gösterir. Her ayettin sonunda ifade edilen isimler gibi ya da rahman suresinde kesretle tekrarlanan ayetler gibi. Bu tekrarat bir olmaması, mukerrer olması, mana farklılığından olduğu gibi; muhatabların da farklılığındandır.

Bu üslub bi temamiha Risale-i Nur’da da vardır. Aynı neticeyi farklı farklı şekillerde; hem sadece bir eserde değil her eserde; tevhid hakikatleri, haşir hakikatleri gibi iman hakikkatleri gösterilmektedir.

kkorkmazayresim00619jd

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir