Kur’an-i Kerim

Kur’an-ı Kerim’de Namaz Ayetleri

Namaz, ne kadar kıymetdar ve mühim, hem ne kadar ucuz ve az bir masraf ile kazanılır, hem namazsız adam ne kadar divane ve zararlı olduğunu,…

Risale-i Nur Külliyatı

“Mezarıma Hayalen Girdim”

“Herkes gibi ben dahi muhakkak gireceğim” diye mezarıma hayalen girdim. Ve kabirde yalnız, kimsesiz, karanlık, soğuk, dar bir haps-i münferidte, bir tecrid-i mutlak içindeki tevahhuş…

Dua Köşesi

Mir’acın Senin – Namaz

11 Ağustos 2008 0

Tanınmış akademisyen – yazar Prof. Dr. Mim Kemal Öke, Namaza nasıl başladığını yazdı. İşte Prof. Dr. Öke’nin ilk kez Konya’da yerel bir gazete de yayımlanan…

Salat-u Selam

16 Ağustos 2008 0

Nur Talebeleri

Talebeleri Hüzünlendiren An

6 Ağustos 2008 1

Barla hikâyeleri Üstad’ın talebelerini hüzünlendirdi Bediüzzaman Said Nursi’ye Risale-i Nurların yazılmasında büyük katkısı olan Barla talebelerinin hikâyesi Üstad’ın yaşayan talebelerini duygulandırdı. Eminönü Rüstem Paşa Medresesi’nde…

Abdullah Yeğin – Kalben Tasdik Etmek

12 Ağustos 2008 0

Allah’tan başka hak bir ilâhın bulunmadığını kalben tasdik etmek. Allah’tan başka hak bir ilâhın bulunmadığını kalben tasdik ve lisanen ikrar ettiğime, bütün gören ve görünen…

Bir Kur’an Sevdalısı Şahin Yılmaz Hocaefendi

19 Ağustos 2008 0

“Âlimin ölümü, âlemin ölümüdür” denilir. Ülkemiz 28 Mayıs günü değerli bir âlimini kaybetti: Şahin Yılmaz Hocaefendi…

Bediüzzaman Said Nursi

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ VE HZ. MEHDİ

8 Haziran 2021 0

Bediüzzaman, Risale-i Nur külliyatında geleceğe dair de birçok önemli haber vermiştir. Said Nursi’nin ileriye yönelik tahminleri mucizevi şekilde gerçekleşmiş, Allah gerçekleşecek birçok olayı kendisine ilham…